چهارشنبه ، ۰۳ مرداد ۱۴۰۳

فلزات دیرگداز

فلزات دیرگداز فلزاتی هستند که دارای مقاومت بالایی در برابر ګرما هستند و در دماهای بسیار بالا حدود 2200 درجه سانتی ګراد ذوب میشوند :

• (Cb ) کلومبیم و همچنین نیوبیم

• (Mo ) مولیبدن

• (Ta) تانتالوم

• (W) تنګستن

ماشینکاری این مواد عموما بسیار مشکل است. سختی و قابلیت هدایت ګرمایی این مواد متغیر است و در منطقه برش ګرمای زیادی متمرکز میشود. بعضی از این فلزات مانند کلومبیم ونیوبیم وتانتالوم نشکن هستند و باعث افزایش لبه انباشته میشوند و رسیدن به اطلاعات برشی مناسبی را مشکل می کنند. مولیبدن و تنګستنترد و شکننده هستند و در برابر نیرو تسلیم نمیشوند. ضربیب انبساط پایین مولیبدن و تنګستن میتواند مشکلاتی را هنګام سوراخکاری ایجاد کند ، زمانی که ابزار بیشتر از قطعه کار منبسط میشود. نیروی برش ایجاد شده توسط پیشروی و عمق معین ، در یک یک جهت ممکن است به طور چشمګیری افزایش یابد و آن زمانی است که جهت برش به طرف صفحات ضعیف تر تغییر می یابد .

کلومبیم و آلیاژهای آن معمولا دارای عناصر آلیاژی برابر افزایش مقاومت هستند و از نظر شکنندګی در سطوح متوسطی قرار می ګیرند. این مواد را از بعضی جنبه های ماشینکاری میتوان با فولاد زنګ نزن آستنیتیک مقایسه کرد. تانتالوم و آلیاژهای آن، شبیه کلومبیم، بخاطر چقرمګی بالا میتوانند مشکلات زیادی را در رابطه با تشکیل لبه انباشته ایجاد کنند. این مشکل را میتوان با افزودن عناصر آلیاژی کاهش داد اما از نظر کار سختی و ساینده بودن ماشینکاری این مواد را میتوان با مس خالص مقایسه کرد که ایجاد سطوح با کیفیت بالا روی این مواد مشکل می باشد. مولیبدن و آلیاژهای آن اغلب به روش متالورژی پودر تهیه میشوند و معمولا بسیار شکننده هستند. ساینده بودن، ایجاد شکاف های ریز و لب پریدګی در هنګام ماشینکاری سطوح از مشکلات متداول این مواد است و باید توجه داشت که براده های ایجاد شده ناپیوسته می باشند.

تنګستن و آلیاژهای آن، دیرګدازترین فلز در این ګروه اند. مقاومت این فلز، با توجه به ساختکارش، از حالت خام تا قطعه تولید شده به روش متالورژی پودر، متغیر است. شکنندګی این ماده باعث بروز مشکلاتی در هنګام ماشینکاری میشود و متغیر بودن چګالی آن ممکن است باعث ایجاد بار متغیر و براده های متفاوت ګردد. اضافه کردن عناصر آلیاژی به تنګستن قابلیت ماشینکاری آن را بهتر میکند و به این ترتیب ماشینکاری این آلیاژ در دماهای پایین را میتوان با چدن خاکستری مقایسه کرد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *