شنبه ، ۲۶ خرداد ۱۴۰۳

ابزار برش فلزات

بعضی از مواد ممکن است از طریقی غیر از عملیات گرمایی ساخته شوند،در صورتی که این مواد با روش ماشین کاری ساخته می شوند، از قواعد زیر پیروی می کنیم.

1- همیشه ابزار تیز باشد.

2- زاویه براده،آزاد و تمایل قلم برش را تقلیل دهد.

3- از سرعت برش مناسب و یکنواخت استفاده کنید.

4- از سرعت برشی در حدود 12 تا 15 m/min متر بر دقیقه استفاده کنید.

5- مواظب باشید که ابزار برش هنگام کار باعث افزایش سختی و لعاب سطحکار نشود.

6- اغلب برش خشک(بدون استفاده از مایعات خنک کننده)بهتر است. روغنهای برش باعث ایجاد لعابسطحی می شوند،برای خشن کاری و براده برداری زیاد می توان از روغن سولفوره استفاده کرد.

7- برای پرداخت کاری یکبار ظریف و خشک بدهید، در فرزکاری پروفیلی هنگام پرداخت کاری بار هم جهت باعث آزاد شدن فنریت در تیغه فرز می شود.

8- نوک مته ها را همانطور که نشان داده شده اصلاح کنید.

9- وقتی باید با مواد سخت کار کرد،در صورت امکان می توان از ابزار برشی با نوک الماسه استفاده کرد.

نکته:

کارگاههای تولید(ماشین ابزار)باید به روغنهای برش برای مقصودهای مختلف مجهز باشند. به کتاب راهنمای ماشین کاری رجوع کنید.

ایمنی

اگر موادی که برای خنک کاری استفاده می کنید قابل احتراق باشند، برای جلوگیری از آتش سوزی باید بخار متصاعد از آن گرفته شود.

استفاده از شابلنها

شابلنها از لحاظ نحوه استفاده دو دسته کلی دارند:

2 فرمانها: شابلنی که در این روش به کار می رود،مثل یک نمونه برای چک کردن قالب بکار می رود.شابلنهای فرمان عمدتا بوسیله قالب ساز یا بازرس فنی مورد استفاده قرار می گیرد.

3 کپی کردن:شابلنی که در این روش بکار می رود،مثل یک الگو است و قالب به فرم شابلن ساخته می شود.این نوع شابلنها بیشتر به وسیله ماشین کاران مورد استفاده قرار می گیرد.

a) شابلن ساده: این نوع شابلن حرکت افقی و عمودی را به ماشین ارائه می دهند.اندازه ارتفاع به وسیله فرم شابلن ارائه می شود و اندازه طولی بوسیله حرکت میز ماشین تامین می شود.

b) شابلن افقی: این نوع شابلن دو نوع حرکت افقی را به ماشین ارائه می دهد.حرکت لازم در جهت عمودی باید با دست به میز ماشین داده شود.

c) شابلن ترکیبی: در شابلن ترکیبی، یک شابلن افقی فرم هر دوجهت افقی را به ماشین ارائه میدهد و یک بلوک هم (شابلن ساده) حرکت عمودی را ارائه می دهد. در تمام مدت سوزن کپی از فرم بلوک پیروی می کند و شابلن افقی هم در موقعیت مقتضی روی سوزن کپی اثر میگذارد.

عواملی که در انتخاب مواد شابلن اثر می گذارند، این دو هستند:

1- مواد مقاوم در مقابل سایش باشند.

2- سالم باشند.

(یک شابلن که برای فرز کپی بکار می رودلازم است که با دوام و بسیار دقیق باشد، ولی در آنجایی برای چک کردن کار هنگام خشن کاری استفاده می شود،ممکن است از جنس نرمی بوده و یا دقت کمی داشته باشد).

موادی که معمولا برای ساختن شابلن بکار می روند عبارتند از:

1- ورق ساده از فولاد ساده.

2- پروفیل آماده از فولاد ساده.

3- مواد اولیه ای که تا اندازه معینی سنگ زنی شده اند.

4- ورق برنج (برای کارهایی که مقاوم)

5- ورق پرسپکس (بودن در مقابل سایش)

6- ورق آلومینیم (در آنها لازم نیست.)

7- ورق روی

نکته:

همیشه نازکترین مواد را انتخاب کنید تا نیاز را به درستی برآورده کنند. مواد انتخاب شده حتما باید صاف و سالم باشند.

ساختن یک شابلن

خط کشی

2 برای شابلنی که می خواهید بسازید مقطعی از فرم مورد نظر انتخاب کنید، این مقطع ممکن است بوسیله طراح انتخاب شده باشد. در یک مقطع باید جزئیات و نقاط حداقل و حداکثر فرم مورد نظر مشخص شود ویا یک مقطع به خصوص برای چک کردن یک قسمت بخصوص انتخاب شود.

3 مواد شابلن را انتخاب کنید.

4 قطعه کار را تمیز و لبه دو ضلع آنرا گونیا کنید.

5 یک گونیا و باریکه موازی تمیز انتخاب کنید.

نکته:

اگر یکی از لبه های اصلی در آخر کار شابلن لازم نبود، قطعه کار را با گیره دستی به یک مکعب گونیا یی ببندید و قطعه کار را خط کشی کنید، مکعب را 90درجه به چرخانید و طرف دیگر را خط کشی کنید.

این عمل لزوم انجام کارهای زیر را برطرف خواهد کرد:

a) گونیا کردن لبه های قطعه کار.

b) تنظیم دوباره قطعه کار موقعی که آنرا برمی گردانیم.

6 از ابزار علامت گذاری که دقت لازم را دارا باشند استفاده کنید.تمام خطوط لازم مثل خطوط اصلی و خطوط مرکزی را روی قطعه کار علامت بگذارید.

7 قطعه کار را 90درجه بچرخانید و خطوط لازم، مثل خطوط اصلی و خطوط مرکزی را هم در این حالت علامت گذاری کنید.

8 طرح کامل را روی قطعه کار خط کشی کنید، از ابزار مناسب این کار استفاده کنید.

نکته:

سنبه نشان زدن مرکز ها ما را در ساختن کمک می کند.

11 شابلنها را شماره گذاری کنید.

نکته:

باید دقت کرد در حین سنبه نشان زدن و شماره گذاری، قطعه کار آسیب نبیند و از حالت طبیعی خارج نشود.

بریدن پروفیل

بریدن شکل پرفیل معمولا با اره آهن بر اره نواری یا چیز های دیگر انجام می شود. مفداری هم برای پرداخت کاری بگذارید.

در مواردی که پروفیل ما شامل یک یا چند قوس می شود،می توان سوراخهایی مطابق با قوسها را با مته، نسبه یا فرز ولی با دقت ایجاد کرد بطوری که دارای موقعیت و تلرانس خوبی باشند سپس قسمت های اضافی با اره بریده شود.در این حالت یک قسمت از محیط هر سوراخ باید قسمتی از پروفیل شابلن شود.

پرداخت پروفیل

1- سطوح صاف را سوهان بزنید، این سطوح را متناوبا امتحان کنید تا از صافی و گونیا بودن آنها مطمئن شوید. سطوح را با وسایل دقیق و سالم کنترل کنید.

2- قوسها و دیگر سطوح مرکب را سوهان بزنید. در خلال مدتی که به خطوط اندازه اصلی نزدیک می شوید قوسها را متناوبا با فرمانهای مخصوص چک کنید. گونیا بودن تمام سطوح را چک کنید.

3- براده ها را برطرف کنید.

چک کردن پروفیل

قطعه کار را تا خطوط اندازه اصلی سوهان بزنید. برای اینکه قطعه کار ما دقت کافی را داشته باشد ممکن است لازم شود که بارها قطعه کار را کاملا چک کنیم.

کنترلها بوسیله میکرومتر، کولیس، زاویه یاب، فرمانها و سایر وسایل مناسب صورت می گیرد.

یکی از روشهای دقیق اندازه گیری قطعه کار که خیلی هم موثر می باشد، استفاده از یک پروژکتور و نقشه بزرگ شده قطعه کار است.

روش کار:

1- عدسی مناسب را انتخاب و آنرا روی پروژکتور نصب کنید.

برای ارائه شدن تصویر کاملی از قطعه کار روی پرده قدرت بزرگنمایی عدسی را تعیین کنید.

2- نقشه بزرگ شده قطعه کار را رسم کنید.

برای قابل استفاده شدن نقشه، تمام اندازه ها را به اندازه بزرگ نمایی لنز بزرگ کنید.

نکته:

نقشه بزرگ شده باید کاملا دقیق و با روش نقشه کشی فنی رسم شده باشد.

نقشه باید روی چیزی که چروک نشود رسم شود و نباید تا زده شود.

3- شابلن را روی پروژکتور نصب کنید و آنرا در مسیر صحیح قرار دهید.

4- عدسی را میزان کنید (فوکس)، تا تصویر واضحی بدست آید.

5- تصویر قطعه کار را با نقشه بزرگ شده مقایسه کنید.

a) نقشه را روی تصویر روی پرده نصب کنید.

b) موقعیت خطوط لبه ها را تنظیم کنید.

c) موقعیت نقشه را طوری تنظیم کنید که همه نقشه با تصویر منطبق باشد.

d) نقاتی که اشتباهاتی رخ داده مقدار آنرا تعیین و علامت گذاری کنید.

6- شابلن را ازروی پروژکتور بردارید.

تصحیح اشتباهات

1- قطعه کار را در نقاطی که علامت گذاشته اید بدقت سوهان بزنید.

2- شابلن را دوباره روی پروژکتور نصب کنید و با نقشه بزرگ شده مقایسه کنید.

3- اشتباهات را علامت بگذارید و دوباره سوهان کاری کنید تا زمانی که قطعه کار صحت لازم را بدست آورد.

وقتی که از شابلن بعنوان فرمان استفاده می شود پخ زدن لبه ها باعث می شود که در کار امتحان کردن دقت بیشتری وجود داشته باشد. شابلنی که مخصوص ماشین کاری و با فرز کپی است نباید پخ زده شود.

استفاده از شابلن در صفحه تراشی کپی

ایمنی:قبل از اینکه شروع به بستن ابزار کنید، مطمئن شوید که موتور در حالت خلاص کامل قرار دارد.

1- قطعه کار را در گیره بگذارید یا به میز ماشین ببندید. مطمئن شوید که کف قطعه کار کاملا روی میز یا زیر ری موازی خوابیده و لبه قطعه کار نسبت به مسیر حرکت قلم عمود است.

2- شابلن را تمیز کرده و نثب کنید،. شابلن را در شابلن گیر قرار دهید و مطمئمن شوید که لبه پایینی شابلن در شکاف شابلن گیر نشسته است.

3- سوزن کپی و رنده مناسب را انتخاب کنید.رنده باریک دارای شعاع مساوی با شعاع سوزن کپی باشد.

4- سوزن کپی و رنده را روی ماشین سوار کنید.

5- میز ماشین را آنقدر بالا ببرید که بلندترین نقطه شابلن با سوزن مماس شود.

نکته:

سوزن کپی را جایی ثابت کنید که مطمئن شوید حرکت عمودی لازم برای شابلن در حدود حرکت میز ماشی قرار دارد.

6- سوپورت رنده گیررا پایین بیاورید تا نوک رنده با فیلتر 0تا25 میلیمتر که روی قطعه کار گذاشته اید مماس شود.

7- حلقه تنظیم را روی صفر تنظیم کنید. این امر موجب خواهد شد تا در آخر کار وقتی دوباره عدد ثفر خوانده شد بتوانید برای پرداخت کاری 0تا25 mm به رنده بار دهید.

8- میز ماشین را بطور افقی حرکت دهید تا اینکه سوزن کپی و رنده هر دو کنار شابلن و قطعه کار قرار گیرند.

9- میز ماشین را آنقدر بالا ببرید تا سوزن کپی کاملا پایین تر از شابلن قرار گیرد.

10- میز ماشین را بطور افقی حرکت دهید تا اینکه رنده با قطعه کار تقریبا مماس شود.

نکته:

باید مواظب باشید که سوزن کپی به شابلن برخورد نکند.سوزن کپی را با استفاده از دسته تنظیم، حرکت افقی دستگاه کپی به اندازه لازم حرکت دهید.

11- رنده را در فاصله معینی از پهلوی قطعه کار قرار دهید.

برای این کار می توانید از یک فیلتر استفاده کنید که اندازه آن در حدود 0تا25mm باشد.

12- سوزن کپی را بطور افقی حرکت دهید تا اینکه در فاصله برابری با کنار شابلن قرار بگیرد.برای این کار از یک فیلتر مشابه استفاده کنید.

13- میز ماشین را پایین تر بیاورید و بطور افقی حرکت دهید تا سوزن کپی بر بالای پایین ترین نقطه شابلن قرار گیرد.

14- سوپورت رنده گیر را بالا ببرید تا اینکه سوزن کپی با پایین ترین نقطه شابلن مماس شود.

15- میز ماشین را بالا ببرید تا اینکه سوزن کپی با پایین ترین نقطه شابلن مماس شود.

16- کشاب را براه بیندازید و به رنده بار دهید، حرکت پیشروی را اتوماتیک کنید. همانزطور که رنده پیش می رود عمق بار را طوری کم کنید که فرم لازم تا حدودی تراشیده شود، تا زمانیکه رنده با سطح قطعه کار مماس شود و حلقه تنظیم به عدد صفر برسد.

17- سوزن کپی و رنده را نسبت به هم تنطیم کنید و قطعه کار را همانطور که لازم است بتراشید. برای اینکه در پایان کار قطعه کار دقت لازم را داشته باشد باید رنده و سوزن کپی دارای شعاع مساوی باشند.

نکته:

اگر ابزار از تنظیم خارج شده اند باید هر دو (رنده و سوزن کپی) دوباره تنظیم شوند.

18- فرم قطعه کار تمام شده را با استفاده از فرمانها وسایل مناسب امتحان کنید.

استفاده از شابلن در فرم تراشی با فرز

بعضی اوقات ممکن است شابلن در فرز عمودی ساده هم مورد استفاده قرار گیرد.

یک مثال مشخص برا ی این شابلنها نوعی است که در آن قطعه کار را به آسانی نشود اندازه گیری کرد و یا هر کجا که خطوط اندازه نتوانند دقت لازم را به ما ارائه دهند.

مراحل کار:

1- شابلن مناسب را بسازید، اگر لازم است آنرا سخت کنید.

2- شابلن را روی قطعه کار سوار کنید.

3- دور تا دور شابلن را با فرز خشن تراشی کنید و در تمام مدت مطمئن باشید که تیغه فرز با شابلن فاصله دارد.

4- فرم شابلن را با تیغه فرز تعقیب کنید. برای حرکت میز ماشین بطور افقی در یک جهت(طولی یا عرضی) از حالت خودکار استفاده کنید و با کنترل دستی حرکت میز ماشین را در یک جهت دیگر افقی هدایت کنید.

فاصله بین تیغه فرز و شابلن را می توان بوسیله قرار دادن تکه کاغذی بین این دو معین کرد. وقتی که تکه کاغذ بوسیله تیغه فرز ربوده شد معلوم می شود که فاصله از ضخامت کاغذ کمتر است.

5- برآمدگی ها را به آرامی با فرز بتراشید.

ایمنی

وقتی که دستها، موها و لباس شما در یک جای محصور نزدیک تیغه فرز در حال گردش است باید بینهایت مواظب باشید.

استفاده از کله گی یونیورسال

اطلاعات کلی

کله گی یونیورسال می تواند برای چرخش زاویه ای در تمام جهات تنظیم شود و برای ماشینکاری صفحات سخت یا زاویه دار قابل استفاده است.

وقتی که زاویه کله گی را تنظیم می کنید، یک میله را در سوراخ مخصوص یا محور فرز گیر قرار دهید و تا زمانی که پیچها را سخت نکرده اید میله را محکم نگه دارید.

ماشین کاری یک محفظه با اضلاع عمود

1- شاخصهای زاویه کله گی یونیورسال را روی صفر تنظیم کنید.

نکته:

وقتی که دقت زیادی لازم است؛ یک ساعت اندازه گیر را همانطور که نشان داده شده است در محور فرز گیر سوار کنید، ساعت اندازه گیر را دور محور روی میز بگردانید. کله گی یونیورسال را به جهات مختلف حرکت دهید تا اینکه با گردش ساعت اندازه گیر، عقربه عدد ثابتی را نشان دهد.

2- امتحان کنید که تمام سطوح قطعه کار گونیا، صاف و بدون براده باشد.

3- روی سطح بالایی قطعه کار را به فرم لازم خط کشی کنید.

4- میز ماشین، قطعه کار و گیره را تمیز کنید.

5- قطغه کار روی زیر سری های موازی قرار دهید و در گیره یا مستقیما روی میز نصب کنید. گونیا بودن قطعه کار را نصبت به میز ماشین با ساعت اندازه گیر، ساعت سنجی کنید.

6- ساعت اندازه گیر را باز کنید، تیغه فرز را انتخاب و نصب کنید.سرعت ماشین را انتخاب و تنظیم کنید.

7-ماشین را روشن و کنترل کنید که تیغه فرز لنگی نداشته باشد.

8- میز ماشین را طوری حرکت دهید که تیغه فرز میان مساحت خط کشی شده را بتراشد.

9- محفظه را با عمق مناسب ایجاد گنید.

10- تیغه فرز را با یک تیغه فرز مناسب عوض کنید،محغظه را خشن تراشی کنید و مقداری برای پرداخت کاری باقی بگذارید.

11- ماشینکاری محفظه را با تیغه فرز پرداخت کاری در طول، عرض و به عمق مناسب تمام کنید.

ماشینکاری یک محفظه با اضلاع زاویه دار

برای اینکه قادر باشیم تمام جزئیات و فرم قالب را به آسانی بسازیم، اضلاع قالب را زاویه را میسازیم، این زاویه “زاویه شیب” نامیده می شود.

ما یک محفظه را که ابعاد عمودی آن قبلا ماشین کاری شده و اکنون آماده است تا ابعاد زاویه دار آن ماشینکاری شود موجود داریم.

مراحل کار

1- کله گی را با حلقه مدرج زاویه b طبق زاویه (بتا) تنظیم کنید.

2- تیغه فرز را پایین بیاورید تا با کف محفظه مماس شود و به ضلع مورد نظر نزدیک کنید. ضلع زاویه دار را تا جایی ماشین کاری کنید که گوشه نوک تیغه فرز با گوشه جانبی ته محفظه مماس شود.

نکته:

طول ضلع شیبدار را می توان بوسیله خط کش مدرج روی ماشین با حلقه های تنظیم میز اندازه گرفت. ای طول وقتی بدست می آید که خط محوری تیغه فرز و خط مرکزی شعاع قوس گوشه محفظه روی هم منطبق شوند.

3- شیب را با تیغه فرز پرداختکاری، پرداختکاری کنید، ضلع روبرو را هم ماشین کاری کنید.

4- حلقه مدرج زاویه b را روی صفر قرار دهید.

5- حلقه مدرج زاویه a را طبق زاویه ( آلفا) تنظیم کنید.

6- اضلاع زاویه دار با زاویه ( آلفا) را نیز ماشین کاری کنید.

نکته:

برای ساختن اضلاع شیب دار از تیغه فرزهای زاویه دار (مخروطی) نیز می توان استفاده کرد.این تیغه فرز ها در یک سری استاندارد موجود هستند و می توان برای زاویه ای بخصوص، با سنگ زدن تیغه فرزهای استاندارد، تیفه فرز دلخواه را ساخت.

ماشین کاری گوشه ها با زاویه های نامساوی و ترکیبی

1- دیواره های عودی محفظه را با طول و عرض و عمق صحیح ماشن کاری کنید.

نکته:

اندازه ها را از کف محفظه بگیرید.

2- دیواره های محفظه را با شیب لازم ماشین کاری کنید.

3- زوایای لازم برای ساختن گوشه مورد نظر با زاویه ترکیبی را محاسبه کنید.

نکته:

قرار دادن زاویه های ( آلفا و بتا) روی حلقه های مدرج کله گی باعث خواهد شد که ضلع زاویه دار گوشه، بزرگتر از اندازه حقیقی شود. زاویه هایی که باید روی حلقه های مدرج تنظیم کرد x و y هستند که در شکل شماتیک روبرو نشان داده شده اند.

4- حلقه های مدرج کله گی را روی زاویه های x,y قرار دهید.

5- گوشه های محفظه را ماشین کاری کنید، زاویه حلقه های مدرج را به فرم لازم برای گوشه ها تنظیم کنید.

نکته:

ساخته گوشه های کف محفظه فقط با نزدیک کردن تیغه فرز در حالت عمودی به گوشه ها امکان پذیر است. شعاع دایره واقعی تیفه فرز وقتی کارگر است که تیغه فرز در حالت کاملا عمودی نسبت به سطوح عمل کند.

زاویه های مساوی

1- در این گونه موارد زوایای و با هم و زوایای x,y نیز با هم مساویند.

بنابراین فقط لازم است که یک زاویه برای هر دو حلقه مدرج کله گی محاسبه کنیم.

(a) محاسبه ضلع A: A = D tan tan =A/D

(b) محاسبه ضلع C: cos =D/C C = D/cos

(c) محاسبه زاویه X: tan X = A / C

2- هر دو حلقه مدرج کله گی یونیورسال را روی زاویه X تنظیم کنید.

3- گوشه های حوضچه را ماشین کاری کنید، زاویه حلقه های مدرج را به فرم لازم برای گوشه ها تنظیم کنید.

استفاده از دستگاه قوس تراش

دستگاه قوس تراشی یک کله گی کمکی است که روی ماشین فرز عمودی سوار میشود موارد استفاده این دستگاه تراشیدن یک شعاع دایره در صفحه عمودی یا ترکیب این حرکت با چرخش میز گردان(میزی که روی میز ماشین سوار می شود و قابلیت گردش دارد.) که باعث ساختن یک شکل کروی می شود،است. اشکال مخروطی را می توان با تنظیم کردن شعاع دایره بعد از هر عمل برش ساخت.

کار بری دستگاه قوس تراشی

A: فلکه برای گرداندن تیغه فرز در میان شعاع دایره.

B: دستگیره تنظیم شعاع دایره (هنگامی که دستگاه کار نمی کند تنظیم کنید)

C: محدود کننده حرکت.

D: تنظیم کننده خودکار شعاع دایره، وقتی که وسیله کار می کند بعد از هر برش شعاع دایره را به اندازه معینی افزایش یا کاهش می دهد.

E: شاخص (اندیکاتور) با تقسیمات 0.001 اینچی (0.025 میلیمتر)

F: شاخص (اندیکاتور) با تقسیمات 0.050 اینچی (1.27 میلیمتر)

G: شاخص (اندیکاتور) شعاع دایره مسیر تیغه فرز.

فرز کاری یک شعاع دایره فرو رفته

1- تنظیم شعاع مسیر خط مرکز تیغه فرز:

a: تیغه فرز نوک کروی که دارای کوچکترین قطر امکان پذیر است انتخاب کنید.

b: شعاع تیغه فرز را از شعاع دایره ای که می خواهید بتراشید منها کنید.

c: دستگیره B را برای تنظیم شعاع مناسب طبق شاخص های G,F میزان کنید.

2-بستن قطعه کار:

a : قطعه کار را تمیز کنید و روی زیر سری درگیره، یا مستقیما روی میز ماشین نصب کنید.

b: گونیا بودن قطعه کار را ساعت سنجی کنید.(با ساعت اندازه گیر چک کنید.)

3- قرار دادن کله گی بالای قطعه کار.

a: یک مفتول تمیز انتخاب کنید و در محور فرز گیر سوار کنید،امتحان کنید که لنگی نداشته باشد.

b: فلکه a را بچرخانید تا اینکه شاخص H روی صفر تنظیم شود(برای اینکه بتوان با پایین ترین حد خود هم کار کرد)

c: استفاده از مفتول تنظیم، مفتول تنظیم را با لبه Xمماس کنید سپس میز ماشین را حرکت دهید تا خط مرکز مفتول بر خط مرکزی شعاع دایره گودی منطبق شود. (وقتی که مقدار حرکت میز ماشین را حساب می کنید. اگر از فیلر برای مماس کردن مفتول با لبه X استفاده کرده اید ضخامت فیلر را هم در نظر بگیرید). میز ماشین را قفل کرده و حلقه تنظیم حرکت طولی میز را روی صفر قرار دهید.

d: مفتول تنظیم را بالبه Y مماس کنید، میز ماشین را حرکت دهید تا خط مرکزی مفتول با لبه Y مماس شود. حلقه تنظیم حرکت عرضی را روی ضفر قرار دهید.

e: فاصله بین لبه Y را تا صفحه جلویی گودی حساب کنید. شعاع تیغه فرز را به این اندازه اضافه کنید و میز ماشین را به اندازه این مجموع اندازه جلو بیاورید. حلقه تنظیم عرضی میز را روی صفر قرار دهید.

نکته:

این امور با ید موجب شوند که کله گی در موقعیت صحیح طولی و عرضی قرار گیرد.

f: میله تنظیم را بردارید و تیغه فرز نوک کروی انتخاب شده را سوار کنید.

g: تیغه فرز را با سطح قطعه کار مماس کنید. حلقه تنظیم حرکت عمودی میز ماشین را روی صفر قرار دهید.

نکته:

در این مرحله تمام شاخصهای تنظیم را چک کنید.

2-ماشین کاری یک قوس فرو رفته.

a: فلکه Aرا بچرخانید تا تیغه فرز از قطعه کار فاصله پیدا کند.

b: با استفاده از آلت تنظیم عمودی بار لازم را اعمال کنید.

c: با استفاده از فلکه A تراش در قطعه کار را شروع کنید.وقتی که تراش انجام شد کشویی عرضی میز را برای برش بعدی حرکت دهید.همین عمل را تکرار کنید تا تمام طول لازم تراشیده شود.

d: بار لازم را اعمال کنید و از عقب به طرف جلو کار کنید تا به حالت اول برسید.

e: این عمل را تکرار کنید تا اینکه عمق مطلوب بدست آید.

از ماده خنک کننده مناسب استفاده کنید.

فرز کاری یک شعاع دایره بر آمده

1-قطعه کار را ماشین کاری کنید تا یک مستطیل برآمده با مقدار کمی اضافه برای پرداخت کاری، حاصل شود.

2- تنظیم شعاع مسیر خط مرکز تیغه فرز:

الف) تیغه فرز نوک کروی با قطر مناسب را انتخاب کنید.

نکته:

برای اینکه کناره های بیش از اندازه قوس نداشته باشند باید از تیغه فلزی با کوچکترین قطر امکان پذیر استفاده کرد.

ب) شعاع تیغه فرز را به شعاع دایره ای که می خواهید بتراشید اضافه کنید.

ج) دستگیره B را برای تنظیم شعاع مناسب طبق شاخصهای G,F میزان کنید.

3- قراردادن کله گی در بالای قطعه کار:

الف) فلکه A را بچرخانید تا کله گی در بالا ترین حالت خود قرار گیرد.

ب) با استفاده از میله تنظیم کله گی را در حالت صحیح از نظر طولی و عرضی قرار دهید.

4-ماشین کاری قوس برآمده:

الف) فلکه A را بچرخانید تا اینکه شاخص H روی 90درجه تنظیم شود.( در منتهی الیه محدوده حرکت جنبی).

ب) تیغه فرز را راه بیاندازید و میز ماشین را بالا ببرید تا اینکه تیغه فرز با گوشه قطعه کار تماس پیدا کند. با ستفاده از شاخص تنظیم حرکت عمودی میز ماشین بار لازم را اعمال کنید.

ج) تیغه فرز را 80درجه از روی قسمت تراشیده شده به عقب برگردانید، تا اینکه شاخص H 90درجه را نشان دهد.( از این طرف به آن طرف قوس).

نکته:

وقتی که تیغه فرز می خواهد شروع به تراشیدن دیواره های قطعه کار کندباید دقت زیادی به عمل آورید که شاخص Hاز 90درجه تجاوز نکند.

د) برش های عرضی را در تمام طول قطعه کار انجام دهید.

ه)این روش را تکرار کنید تا اینکه تمام عمق برش لازم حاصل شود.

نکته:

در مدتی که پرداخت کاری می کنید باید دقت زیادی صرف کنید که فرو رفتگی روی بدنه قطعه کار بوجود نیاید.

و) قوس کوچک باقیمانده در گوشه ها را بوسیله فرز کاری یا سوهان کاری محو کنید.

فرز کاری یک فرم مخروطی

با استفاده از دستگاه قوس تراش می توان مخروط تراشید، این کار با تغییر دادن شعاع دایره خط مرکزی تیغه فرز بعد از هر برش امکان پذیر است.

روش کار:

1- قطعه کار را به طرز مناسب به میز ماشین ببندید.

2- قرار دادن کله گی در بالای قطعه کار:

الف) روش استفاده از میله تنظیم را بکار ببندید و کله گی را در موقعیت مناسب به خط مرکزی مخروطی که باید تراشیده شود قرار دهید.

ب) تیغه فرز مناسب را انتخاب کنید و کله گی را منطبق بر خط مرکزی شعاع قائده بزرگ مخروط قرار دهید.

3- شعاع های مسیر خط مرکزی تیغه فرز را محاسبه کنید.

الف) شعاع خط مرکزی تیغه فرز را نسبت به قائده بزرگ مخروط محاسبه و تنظیم کنید.

ب) شعاع مسیر خط مرکزی تیغه فرز را نسبت به قائه کوچک مخروط محاسبه کنید.

ج) اختلاف اندازه عمق در کوچکترین شعاع و بزرگترین شعاع را حساب کنید( مقدار تنظیم در خط مرکزی B منهای مقدار تنظیم خط مرکزی C و یا R1-R2)

د) فاصله بین هر برش را معین کنید، (گام برشها) مقدار این فاصله به عوامل زیر بستگی دارد:

1- سطح لازم در پایان کار.

2- قطر تیغه فرز.

ه) با استفاده از قسمت سابق الذکر می توان تعداد دفعات برش را در تمام طول مخروط بطریق زیر بدست آورد.

طول مخروط

تعداد دفعاتی که باید برش انجام شود= ————–

گام برشها

و) محاسبه مقداری که باید اندازه شعاع را اصلاح و روی شاخصهای F,G بعد از هر برش تنظیم کرد بصورت زیر است.

این مقدار برابر است با

مقدار اختلاف بین شعاع دو قائده R1 – R2

تعداد دفعات برش تعداد دفعات برش

این رابطه وقتی صدق می کند که:

طول

گام برشها

4- ماشین کاری فرم مخروطی:

الف) تیغه فرز را نصب کنید، میز را بالا ببرید تا تیغه فرز با سطح قطعه کار مماس شود. حلقه تنظیم، حرکت عمودی میز را روی صفر تنظیم کنید.

ب) فلکه Aرا بچرخانید تا تغه فرز با قطعه کار فاصله پیدا کند.

ج) میز ماشین را به اندازه بار لازم بالا ببرید و فلکه A را بچرخانید تا تیغه فرز مسیر برش را در میان قطعه کار تراش دهید.

د) میز ماشین را به اندازه گام برش حرکت دهید.

ذ) شعاع مسیر خط مرکزی تیغه فرز را برای برش بعدی دوباره تنظیم کنید.

ه) مسیر برش را در میان قطعه کار تراش دهید

و) این روش را تکرار کنید تا آخرین قسمت.

ن) میز ماشین را جلو بیاورید تا اینکه قطعه کار در تنظیم خود قرار گیرد بار جدید را بدهید.

ی) این روش را ادامه دهید تا اینکه عمق لازم در هر دو قاعده قطعه کار بدست آید.

نکته:

برای اینکه سطح بسیارخوب و پرداخت بدست آید باید در برش آخر گام برش بسیار کوچک باشد.

استفاده از وسایل کپی کردن

کپی ساده:

وسیله ای بطو محکم به محور خارجی فرزگیر ماشین فرز عمودی سوار می شود و می توان بوسیله آن کپی ها ساده را انجام داد.

روش کار:

1-وسیله کپی کردن مناسب را انتخاب کنید.کپی کننده را تمیز کرده وروی محور خارجی فرز گیر سوار کنید. مطمئن شوید که این وسیله با میز ماشین موازی و گ.نیا است.

2- قطعه کار را در حالت مناسب روی میز ماشین نصب کنید.

مطمئن شوید که جای کافی برای سوار کردن الگو با احتساب طو بازوی کپی کننده باقی مانده است.

3-میز را در حاتی قرار دهید که محور فرز گیر با قطعه کار تقربا مرکز باشد(امتحان با چشم کافی است).

4-الگو را زر نگهدارنده سوزن کپی قرار دهید و در همین حالت آنرا به میز کپی محکم کنید.

5-الگو را در راستای صحیحی نسبت به قطعه کار قرار دهید.روشی که برای این کار استفاده می شود باید بر مبنای خطوط یا سطوح اصلی باشد.

a)برای اینکه دو ضلع کناری از قطعه کار و الگو با هم در یک راستا باشند می توان با قرار دادن دو سوزن کپی در محور فرز گیر و نگهدارنده سوزن کپی مماس کردن سوزنهای کپی در دو نقطه مشابه از قطعه کار و الگو این کار را انجام داد.

نکته: سوزنهای کپی باید قطر یکسان داشته باشند.

b)وقتی که خواستید خطوط اصلی را خط کشی کنید، خطوط را با استفاده از قرار دادن سوزن کپی نوک دار در محور خارجی فرز گیر و نگهدارنده سوزن کپی بکشید.

6-الگو را بطور محکم ببندید و تنظیم آنرا دوباره امتحان کنید.

7-تیغه فرز و سوزن کپی مناسب را انتخاب کنید این دو باید دارای فرم مشابه و قطر مساوی باشند.

8-تیغه فرز و سوزن گپی را نصب کنید و ارتفاع آنها را نسبت به هم با فیلتر نتظیم کنید.

9-فرم الگو را با سرعت مناسب خشن تراشی کنید و مواظب باشید تا در هیچ نقطه ای سوزن کپی با الگو تماس پیدا نکند.

10-فرم مطلوب را با مطابعت کردن سوزن کپی از الگو پرداخت کاری کنید. به سوزن کپی فشار وارد نکنید.

11-فرم ساخته شده را با استفاده از فرمانها و وسایل مناسب امتحان کنید.

نکته:

دستگاه های کپی هیدرولیک مختلفی وجود دارد که برای بکار بردن با فرز عمودی مناسب است. مطالب عمده در مورد تنظیم و نحوه کار این دستگاهها متشابه نحوه کار ماشینهای فرز کپی هیدرولیکی می باشد.

موارد استفاده از دستگاه تقسیم

وقتی دستگاه تقسیم در ماشین فرز عمودی مورد استفاده قرار می گیرد غالبا سه نظام دستگاه تقسیم در حالت عمودی قرار دارد.

1-قرار دادن صفحه نظام در حالت عمودی:

a)پیچهای تنظیم زاویه را شل کنید.

b)میله ای در داخل صفحه نظام بکنید و آنرا بالا ببرید تا سه نظام به حالت عمودی در آید.

c)شاخص زاویه را روی 90درجه تنظیم کنید.

d)پیچها را با دست سفت کنید.

2-گونیا کردن دستگاه تقسیم با ساعت اندازه گیر به دو روش ممکن است.

a)نقاط مختلف سطح سه نظام را با ساعت اندازه گیر از نظر گونیایی بسنجیم و پیچها را محکم کنیم.

b)راه دوم برای گونیا کردن دستگاه تقسیم اینستکه یک میله تنظیم در سه نظام ببندیم و با حرکت دادن عمودی ساعت اندازه گیر در نقاط مختلف عمودی، گونیا بودن دستگاه تقسیم را بسنجیم تا اینکه میله بصورت عمودی تنظیم شود و بعد پیچها را سفت کنیم.

3-بستن قطعه کار:

a)وسیله ای که برای گرفتن کار مورد نظر مناسب باشد را انتخاب کنید.

این وسیله که روی دستگاه تقسیم بسته می شود ممکن است سه نظام، چهار نظام یا صفحه گیر باشد.

b)وسیله مورد نظر را روی محور دستگاه تقسیم سوار کنید. پینهای مخروطی با توپی های معیین موقعیت را تمیز و پیچهایشان را محکم کنید.

c)قطعه کار را سوار کنید.

سه نظام

نظر به اینکه این نوع صفحه نظام ها خود مرکز هستند فقط قطعه کار هایی که اشکال یا قاعده دارند مثل دایره، سه گوش، شش گوش یا دوازده کوش و غیره می توانند در سه نظام سوار شوند.

وقتی که دقت زیاد لازم باشد می توان بعد از بستن قطعه کار از نظر متحد المرکز بودن با محور دستگاه تقسیم قطعه کار را ساعت سنجی کرد.

چهار نظام

معمولا قطعه کارهایی که اشکال نا منظم دارند در چهار نظام سوار می شود.برای تنظیم کردن مرکز دلخواه روی خط مرکزی دستگاه تقسیم دوراه وجود دارد:

1-در مرکز یک سوراخ می کنیم و بوسیله ساعت اندازه گیر موقعیت مرکز را تنظیم می کنیم.

2-در مرکز مورد نظر یک نشان می گذاریم تا با ثابت کردن یک میله فولادی نوک دار در محلی بالای مرکز و چرخاندن چهار نظام قطعه را تنظیم می کنیم.

صفحه گیره

در اینجا قطعه کار با روبنده به صفحه گیره بسته می شود. مرکز کردن در اینجا نیز مشابه چهار نظام است.

4-هم مرکز کردن محور فرز گیر:

اکثر اوقات که دستگاه فرز گیر در حالت عمودی قرار می گیرد، خط مرکز دستگاه تقسیم بعنوان یک خط مبنا برای حرکت های طولی و عرضی میز ماشین است.

a) محور فرز گیر را بالای خط مرکزی دستگاه تقسیم قرار دهید.(امتحان با چشم کافی است).

b) میله لنگدار ساعت اندازه گیر را در محور فرز گیر سوار کنید.

c) سوراخ را با استفاده چرخاندن محور فرز گیر ساعت سنجی کنید. با استفاده از حرکتهای طولی و عرضی میز ماشین موقعیت قطعه کار را در حالت صحیح قرار دهید، این موقعیت زمانی بدست می آید که عقربه در همه نقاط یک عدد را نشان دهد. اکنون محور فرز گیر بطور دقیقی با خط مرکزی دستگاه تقسیم در یک خط واقع شده است.

موارد استفاده از میز گردان

میز گردان در مواقعی بکار می رود که لازم است قطعه کار روی میز ماشین بچرخد.

قبل از اینکه شروع به تراشیدن شعاع ها کنید، قسمتهای ممکن را با روش معمول خشن کاری کنید.

برای کارهایی که شامل یک یا چند قوس می شوند، خط مرکزی شعاع ها را روی خط موازی میز گردان منطبق کنید.

برای قطعه کارهایی که دارای اشکال نا منظم هستند:

اضلاع مستقیم را باید طوری تراشید که در صورت امکان با اضلاع قطعه کار مرکزی باشد.

بقیه اضلاع را با گرداندن میز گردان به اندازه زاویه مورد نظر می توان ماشین کاری کرد.

شناسایی اجزا و وسایل کنترل:

یک نمونه از ماشین فرز پانتوگراف “1/1”

A- دستگیره تامین سرعت.

B- محدود کننده حرکت به پایین.

C-میز قطعه کار .

D, E- فلکه های حرکت میز قطعه کار-(این فلکه ها برای حرکت دادن به میز اغلب بوسیله چرخ جغجغه در گیر می شوند).

F- فلکه تنظیم حرکت عمودی میز قطعه کار.

G- فلکه حرکت میز الگو در محور افقی به چپ و راست.

H- میز الگو.

I- محور فرز گیر.

J- نگهدارنده س.زن کپی.

K- دسته کنترل پانتوگراف.

L- مکانیزم پانتوگراف.

M- فلکه تنظیم حرکت بار عمودی.

اطلا عات کلی

این ماشین با استفاده از یک سیستم که حرکت ها را از یک سوزن کپی به محور فرز گیر منتقل میکند کار می کند.

این ماشین برای کارهای سبک و برای کپی کردن جزئیات ظریف یک الگو بسیار مفید است.

در بعضی از ماشین ها سیستمی را اظافه میکنند که بتواند نسبت حرکت را بین سوزن و تیغه فرز کاهش دهد. این سیستم به ما اجازه می دهد که بتوانیم از الگو های بزرگ استفاده کنیم و در نتیجه قطعه کاری با دقت اندازه زیاد تولید کنیم.

وسایل نگهدارنده تیغه ها

در بیشتر ماشین های پانتوگراف چون اندازه های ظریف و دقیقی را تراش می دهند.

از فشنگ گیر برای نگهداشتن ابزار استفاده می شود.

استغاده از فشنگ گیر این امکان را به ما می دهد که بتوانیم از انواع و اقسام تیغه فرزها استفاده کنیم.

انواع تیغه های برش

1-تیغه های فرز با یک لبه برنده:

فرمی که این تیغه ها دارند باعث شده که بتوان به آسانی آنها را به شکل دلخواه و زاویه برش مورد نظر ساخت.

یک دستگاه مخصوص سنگ زنی تیغه های فرز، برای شکل دادن و ساختن این نوع تیغه های فرز بسیار سودمند است.

انواع این نوع تیغه فرزها عبارتند از:

a) استوانه ای با نوک مورب.

b) استوانه ای با نوک کروی.

c) زاویه دار با نوک گرد.

d) زاویه دار با لبه های پخ دار.

نمونه هایی برای موارد استعمال:

a) فرزکاری یک پله.

b) فرزکاری پله با قوس در گوشه ها.

c) فرزکاری یک سطح زاویه دار.

d) کپی کردن یک سطح نا منظم منحنی با فرز.

2- فرزهای انگشتی:

از فرزهای انگشتی در موارد گوناگونی استفاده می شود،مثلا:

a) پرداخت فرم پروفیل از میان صفه ها.

b) پرداخت کردن یک پروفیل با کف مسطح و دیواره های عمود به کف .

نکته:

اگر لازم باشد که گوشه های کف قوس دار باشند، می توان لبه های نوک تیغه فرز را به فرم دلخواه سنگ زد.

3-مته های سر تخت:

a) خشن کاری فرم یک پروفیل از روی خط اندازه ها.

b) خشن کاری فرم پروفیل بصورت یک رشته پله.

4-تیغه فرز ها با نوک کروی:

تیغه های فرز استوانه موقعی مورد استفاده قرار می کیرند که:

a) ماشین کاری یک محفظه با دیواره های مستقیم و قوس در کف محفظه.

b) ساختن یک سطح منحنی که محدب یا مقعر باشد.

نکته:

تراش با کناره های قوس نوک تیغه فرز در هر کجا که ممکن باشد بر تراش با نوک تیغه فرز ترجیح دارد.

از تیغه فرز های مخروطی وقتی استفاده می شود که:

a) ماشین کاری یک محفظه با دیواره های منحنی و قوس کوچک در کف.

b) ماشین کاری یک محفظه با دیواره های زاویه دار و قوس کوچک در گوشه های کف محفظه.

c) ساختن گوشه با قوس کوچک، بین دیواره های عمود یا زاویه دار.

این کار به دو صورت زیر انجام می شود:

1)قطعه کار را نسبت به تیغه فرز طبق زاویه دلخواه کج کنیم.

2)از محور فرز گیری استفاده کنیم که بتواند تیغه فرز را نسبت به قطعه کار طبق زاویه دلخواه کج کند.

5- برقوهای کاربیدی تندکاری:

این تیغه ها از یک سلسله شیار ها مارپیچی ساخته شده است. این برقوها برای پرداخت کاری فرم های مختلف با اندازه های گوناگون مورد استفاده قرار می گیرد.

6-قلم های حکاکی ظریف:

حکاکی جزئیات ظریف یا حروف نویسی غالبا روی یک ماشین پانتوگراف با نسبت انتقال قابل تنظیم انجام می شود.

قلم ها باید با دقت سنگ زده شوند. تا اینکه بتوانند هنگام تراش، کار را به فرم مورد نظر بتراشند.

نکته:

به این دلیل که قطر این قلم کم است برای دست یافتن به یک سطح حکاکی طده خوب باید محور فرز گیر دارای سرعت زیادی شد.

انواع سوزن ها کپی

اطلاعات کلی

هنگام کار با فرز پانتوگراف نباید سوزن کپی هیچگونه خمشی داشته باشد.

به همین دلیل سوزن کپی باید با مراجعه مستقیم به اندازه تیغه فرز ساخته شود.

یک سوزن کپی باید با مواد مناسب ساخته و خوب پرداخت شود و اگر الگو دارای فرورفتگی است نباید لبه تیز داشته باشد.

1-اختلاف در اندازه سوزنهای پی:

با قی گذاشتن تفاوت اندازه برای پرداخت کاری بوسیله سوزن کپی ای که در خشن کاری مورد استفاده قرار می گیرد عموما با بزرگتر از اندازه گرفتن سوزن کپی، از تیغه فرز صورت می گیرد.

a) روی مقدار تفاوت اندازه لازم است برای پرداخت کاری تصمیم بگیرید.

b) قطر لازم برای تیغه فرز را تعیین کنید.

c) محسبه قطر لازم برای اندازه سوزن کپی: D = d + 2a

وقتی که:

قطر سوزن کپی D =

قطر تیغه فرز d =

مقدار تفاوت اندازه پرداخت کاری a =

2-اختلاف در شکل سوزن کپی:

a) معمولی ترین نوع سوزن کپی یک استوانه ساده با نوک نروی است. انواع دیگری که ساخته می شوند باید طوری باشند که بتوانند فرم الگو را روی قطعه کار، کاملا ارئه دهند.

b) سوزن های کپی که دارای بازو هستند.

طول بازوی سوزن کپی اندازه قطعه کار را تعیین می کند.

این مثال با استفاده از یک پانتوگراف با نسبت 1/1 نشان داده شده است.

W w + D c = L + W

وقتی که:

پهنای قطعه کار W w = پهنای الگو W p =

قطر تیغه فرز D c = طول بازوی سوزن کپی L =

“شیوه کار”

اطلاعات کلی:

کار محوله می تواند بر اساس یک سلسله کارهای منظم انجام شود.

هر کاری باید بعنوان یک سری از شکلها یی مه هر کدام عمل کرد جداگانه ای لازم دارد مورد رسیدگی قرار می گیرد.روی اینکه از روش فرز کاری خطی یا فرز کاری پروفیلی استفاده کنید، تصمیم گیری نمایید.

ساختن هر قطعه کاری باید در دو مرحله انجام شود:

خشن کاری و پرداخت کاری.

هر کدام ازاین مراحل به دو قسمت تقسیم می شود:

خشن کاری اولیه ، خشن کاری نهایی.

نیمه پرداخت کاری و پرداخت کاری نهایی.

ممکن است لازم شود برای اینکه تنشهای داخلی قطعه کار را از بین ببریم قبل از اینکه پرداخت کاری کنیم قطعه کار را تحت عملیات حرارتی قرار دهیم.

ترتیب براده برداری

a) خشن کاری اولیه:

بعصی از حالات خشن کاری اولیه با همان روش عملیات ماشین کاری معمول انجام می گیرد، قبل از اینکه با این روش شروع به خشن کاری کنید قطعه کار را خط کشی کنید.

b) خشن کاری نهایی:

1)تیغه فرز و سوزن بزرگتر از اندازه مناسب را انتخاب کنید.

2)ماشین را برای خشن کاری با قفل کردن سوزن کپی تنظیم کنید.

3)از فرم الگو با سوزن کپی مطابعت کنید، تماس پیدا کردن سوزن کپی را با چشم کنتزل کنید.

روی بعضی از ماشینها می توان یک رد یاب جشمی سوار کرد با این روش می توان به آسانی عملیات خشن کاری را انجام داد.

همرا این وسیله یک نقطه نورانی حرکت می کند که نزدیکی سوزن کپی را به الگو نشان می دهد.

4)شروع خشن کاری بر طبق شکل و وضعیت فرم قطعه کار می باشد.

از یک سری اشکال پی در پی یا بار دادن عمودی به همراه حرکت عرضی میز ماشین استفاده کنید.

شکل تیغه فرز و عمق افزایش بار هر دفعه را طوری تعیین کنید که تا آنجا که ممکن است پله های بوجود آمده که منطبق بر فرم قطعه کار هستند، کوچکتر شوند تا برای نیمه پرداخت کاری آماد ه باشند. می توانید اضلاعی که دارای زاویه تند می باشند با افزایش عمق بار بیشتری نسبت به اضلاعی که دارای زاویه کم شیب هستند خشن تراشی کنید.

لازم است که فرم های منحی را با تیغه فرز نوک کروی بتراشید.

c) پرداخت نهایی:

فرم تمام شده که شامل جزئیا ت ظریف می شود باید کپی شده و به اندازه نهایی رسانیده شود.

تعیین نحوه عمل کپی کردن:

انتخاب نحوه کپی کردن صحیح به چند عامل متغیر بستگی دارد، اطلاعاتی که در زیر داده می شود. به ما نشان می دهد که از چه روشی چه موقع باید استفاده کرد.

a) فرز کاری خطی

در فرز کاری خطی تیغه فرز به بالا حرمت دارد.(عمودی) همانطور که در یک خط مستقیم حرکت می کند.

از این روش ممکن است وقتی استفاده شود که لازم باشد:

1-به فرم یک تیغه فرز فرزکاری کنیم.

2-با نوک یک تیغه فرز نوک کروی فرز کاری کنیم.

3-فرز کردن یک فرم قوس دار بدون اینکه قبلا خشن کاری کنیم.

b) فرز کاری پروفیلی

در فرز کاری پروفیلی ارتفاع تیغه فرز در هنگامی که تیغه فرز در صفحه افقی در حال حرکت است ثابت باقی می ماند.

از این روش ممکن است وقتی استفاده شود که:

1)فرز کاری با کناره های تیغه فرز لازم باشد.

2)فرز کاری با کناره های یک تیغه فرز نوک کروی لازم باشد.

قرارگیری و بستن الگوها

1-الگو را چک کنید تا خطوط سطوح و سوراخ های مبنا بطور مقتضی ایجاد شده باشند.

2-ته الگو را امتحان کنید که صاف و بدون آسیب باشد.

3-الگو را بطور شل روی میز ببندید.

نکته:

a)مساحتی که ماشین برای عمل کپی کردن لازم دارد در نظر داشته باشید

b)سطوح مبنا را با استفاده از قرار دادن صفحه تنظیم کننده در شیاراتی مانند میز الگو، نسبت به حرکت میز گونیا کنید.

4-موقعیت طولی و عرضی الگو را وقتی سطوح را تنظیم می کنید با قرار دادن ساعت اندازه گیر امتحان کنید، یا با قرار دادن س.زن کپی نوک دار وقتی که خطوط را تنظیم می کنید. همانطور که لازم است موقعیت الگو را تنظیم کنید.

نکته:

وقتی که سوزن کپی نوک دار برای تنظیم خطوط مبنا استفاده می کنید:

a) مطمئن شوید که نوک سوزن کپی موقع تیز شدن کاملا در مرکز خط محوری میله قرار گرفته.

b) سوزن کپی را در انتهای یکی از خطوط کشیده شده روی الگو قراردهید.

c) میز ماشین را بالا ببرید تا اینکه نوک سوزن روی سطح اثر بگذارد. اگر لازم بود از یک ذره بین برای چک کردن استفاده کنید.

d) عملیات بالا را برای انتهای دیگر خط مورد نظر انجام دهید و الگو را به صورت لازم تنظیم کنید.

5-روبنده ها را محکم کنید.

قرارگیری و بستن شابلن ها

1- شابلن های عمودی:

a) یک گونیا را روی میز ماشین سوار کنید و گونیا بودن آنرا نسبت محور طولی و عرضی میز ماشین ساعت سنجی کنید.

b) شابلن را بطور شل با روبنده به گونیا وصل کنید.

c ) تنظیم کردن شابلن در صفحه افقی:

1-سطوح مبنا را با استفاده از قطعات موازی تنظیم کنید .

2-آنجایی سطوح مبنا وجود ندارند مثلا سطح بالایی از شیوه مناسب برای تنظیم این سطوح استفاده کنید.

d)در نهایت رو بنده ها را محکم کنید.

نکته:

وقتی که از شایلن عمودی استفاده می کنید میز اصلی ماشین را باید بالا ببریدتا حرکات میز قطعه کار آسان شود.

2- شابلنهای افقی:

a) شابلن را بطور شل به میز شیار دار ببندید. شابلن به اندازه کافی و بوسیله قطعات موازی بالا بیاورید تا سوزن کپی بتواند به راحتی در میان شابلن حرکت کند.

b) راه دیگر آن است که شابلن بوسیله پیچ به قطعه گونیایی وصل شود و برای بالا نگهداشتن شابلن چند قطعه کوچک و یا بوشهایی را بین شابلن و قطعه گونیایی قرار دهید.

نکته:

باید مواظب باشید تا هنگام بستن، شابلن کج نشود.

c) با استفاده مناسب از سطوح مبنا طرز قرار گیری شابلن را بطور صحیح تنظیم کنید.

d) در نهایت روبنده ها را محکم کنید.

قرارگیری و بستن قطعه کار

1- قطعه کار را پلیسه گیری و تمیز کنید.

2- قطعه کار را روی میز سوار کنید.

نکته:

a) قبل از اینکه قطعه کار را سوار کنیم تمام سطوح قطعه کار باید بطور ایدآل ماشین کاری شوند.

b) قطعه کار را در حالتی قرار دهید که حرکات لازم برای کپی کردن به سهولت انجام پذبرد.

3- گونیا بودن قطعه کار را ساعت سنجی کنید.

4- قطعه کار را بطور محکم به میز ببندید.

تنظیم کردن الگو و قطعه کار

الگو و قطعه کار را پیش از اینکه روی ماشین سوار شوند باید بوسیله مشخص کردن خطوط، سطوح و سوراخ های مبنا آماده کرد. کشیدن طرح فرم مورد نظر به روی قطعه کار نیز مفید است.

1-تنظیم کردن الگو و قطعه کار با استفاده از خطوط مبنا:

a) الگو و قطعه کار را روی میز های مناسب کار مورد نظر قرار دهید و گونیا بودنشان را ساعت سنجی کنید.

b) دو سوزن کپی نوک دار را انتخاب و در نگهدارنده، سوزن کپی و محور فرز گیر سوار کید.

نکته:

هر دو سوزن باید به دقت نوک تیز شده تا دارای نوکی در مرکز و بدون لنگی باشند.

c) سوزن کپی را روی خط مرکزی طولی نزدیک لبه قطعه کار قرار دهید.

d) میز الگو را حرکت دهید تا اینکه سوزن کپی روی خط مشابه الگو قرار گیرد.

e) این عمل را در انتهای دیگر همین خط نیز انجام دهید.

f) این اعمال را روی خط مرکزی عرضی نیز انجام دهید.

g) میز را قفل کنید.

2-تنظیم کردن الگو وقطعه کار با استفاده از سطوح مبنا.

a) الگو و قطعه کار را روی میز ها قرار دهید و گونیا بودنشان را ساعت سنجی کنید.

b) دو سوزن کپی مناسب انتخاب کنید یکی را در نگهدارنده سوزن کپی و دیگری را در محور فرز گیر سوار کنید.

نکته:

هر دو سوزن باید به دقت ساخته شوند تا دارای قطر یکسان باشند.

c) سوزن کپی را مجاور سطح مبنای طولی قطعه کار قرار دهید. با استفاده از فیلر فاصله سوزن کپی را تنظیم کنید و میز الگو را حرکت دهیدتا اینکه در فاصله یکسان با سوزن کپی الگو قرار گیرد، (از یک فیلربا اندازه یکسان استفاده کنید).

d) سطوح مبنای عرضی را نیز با همین روش تنظیم کنید.

e) میز را قفل کنید.

تنظیم ارتفاع سوزن کپی و تیغه فرز

a) در دستگاه پانتوگراف با نسبت ثابت 1/1 و یا دستگاه کپی ساده،

1-تیغه فرز و سوزن کپی مناسب را انتخاب کنید.

2-سوزن کپی را بالای بلندترین نقطه الگو قرار دهید.

3-سوزن کپی را با استفاده از یک فیلر با بلندترین نقطه الگو مماس کنید.

4-تیغه فرز را روی نقطه مشابه قطعه کار با استفاده از فیلر مماس کنید.

5-میز را قفل کنید.

نکته:

وقتی که تیغه فرز و سوزن کپی را برای خشن کاری تنظیم می کنید باید یک فیلر ضخیمتر زیر تیغه فرز قرار دهید. برای اینکه بتوانید0.5 میلیمتر پرداخت کاری باقی بگذارید از یک فیلر به قطر 0.1 میلیمتر برای سوزن کپی و یک فیلر به قطر 0.6 میلیمتر برای تنظیم تیغه فرز استفاده کنید.

b) ماشین با نسبت انتقال قابل تنظیم:

1-ماشین را روی نسبت انتقال لازم تنظیم، تیغه فرز و سوزن کپی را نصب می کنید.

2-شافت خظ کش تنظیم را در سوراخ محور نگهدارنده پانتوگراف نصب کنید و سر خط کش تنظیم را روی میز الگو قرار دهید.

3-دستگاه پانتوگراف را پایین بیاورید تا تیغه فرز روی خط کش تنظیم تکیه دهد.

4-ارتفاع سوزن کپی را در همین حال تنظیم کنید، برای تنظیم کافی است که سوزن کپی با خط کش تنظیم مماس شود.

نکته:

این نوع تنظیم کردن باید وقتی انجام شود که بخواهیم ماشین پانتوگراف با نسبت قابل تنظیم را تنظیم کنیم. مطمئن شوید که محور نگهدارنده پانتوگراف تیغه فرز و سوزن کپی در یک صفحه مشترک قرار دارند.

تنظیم ماشین برای فرز کاری خطی

سوار کردن وسایل لازم برای فرز کاری خطی روی ماشین:

a) وسایل را تمیز کنید و سپس روی ماشین سوار کنید.

b) جهت فرز کاری خطی را معین کنید وسایل را طبق آن تنظیم کنید.

نکته:

روشهای دیگر تنظیم ماشین ها برای فرز کاری خطی بسیار گوناگون است و باید به کتاب راهنکمای تولیدات مراجعه کنید.بیشتر ماشین ها قادر هستند که حرکت خطی در جهت Aبا 90 درجه و نسبت به آن، در جهت B داشته باشند و بعصی از ماشین ها قادر هستند که حرکت خطی در هر جهتی که میز تنظیم شود داشته باشند.

تنظیم ماشین برای فرز کاری پروفیلی

برای فرز کاری پروفیلی روی یک ماین پانتوگراف قفل کردن حرکت عمودی دستگاه پانتوگراف ضروری است. تنظیمات عمودی را می توان بوسیله تنظیم کردن ارتفاع پانتوگراف یا تغییر دادن تنطیم عمودی بوسیله ارتفاع میز قطعه کار انجام داد.

نکته:

در انواع دیگر ماشینها روشهای گوناگونی برای قفل کردن حرکت عمودی وجود دارد که برای دانستن آنها باید به کتاب راهنمای تولیدات مراجعه کرد.

فرزهای کپی تراش-ماشین کنترل هیدرولیکی و الکتریکی

اطلاعات کلی

در ماشین فرز با کنترل هیرولیکی فرم الگو بوسیله قسمت وسط دستگاه رد یاب هیدرولیکی به قطعه کار منتقل می شود، این قسمت بوسیله یک سوزن کپی یا میله رد یاب که با الگو در تماس است کار می کند. همچنانکه شکل الگو تغییر می کند موقعیت تیغه فرز نیز تغییر می کند.

سه نوع دستگاه رد یاب وجود دارد:

1- دستگاه رد یاب کنترل عمق 180 درجه فقط برای فرز کاری خطی استفاده می شود.

2- دستگاه رد یاب پروفیلی 360 درجه فقط برای فرز کاری پروفیلی استفاده می شود.

3- دستگاه رد یاب مرکب، هم برای فرز خطی و هم برای فرز کاری پروفیلی جدا یا توأم استفاده می شود.

دستگاه کنترل عمق 180درجه:

A- تیغه فرز

B- سوزن ردیاب

C- دستگاه ردیاب کنترل عمق

D- الگو

E- فلکه تنظیم عمودی تیغه فرز

F- پیچ قرار گیری کله گی ردیاب

G- کنترل کننده سرعت حرکت و حساسیت سوزن کپی

H- حلقه تنظیم سرعت محور فرز گیر

J- میز ماشین

دستگاه ردیاب پروفیلی 360 درجه:

A-تنظیم عمق

B-تنظیم سرعت حرکت

C-دسته جمع کننده

D-مجموعه قسمت هیدرولیک

E-سوزن ردیاب F- میدان حرکت میز

دستگاه ردیاب مرکب

A- سوزن کپی پروفیلی، مثل سوزن کپی دستگاه ردیاب 360درجه کار کی کند، که در نقطه C محور شده.

B- سوزن کپی کنترل عمق، مثل سوزن کپی دستگاه ردیاب 180درجه کار می کند.

انواع تیغه فرز

1-فرز های انگشتی

فرزهای انگشتی در موارد فراوانی مورد استفاده قرار می گیرند، مثل:

a) پرداخت پروفیل در میان فرمها.

b) پرداخت کردن یک پروفیل با کف مسطح و دیواره های عمود برکف.

نکته:

اگر لازم باشد که گوشه های کف،قوس دار باشند می توان لبه های نوک تیغه فرز را به فرم دلخواه سنگ زد.

2- مته های سر تخت

از مته های سر تخت می توان برای خشن کاری استفاده کرد.

a) خشن کاری یک پروفیل از روی خط اندازه ها.

b) خشن کاری فرم پروفیل بصورت یک رشته پله.

3- تیغه فرز ها با نوک کروی

تیغه فرز های استوانه ای در موارد زیر مورد استفاده قرار می گیرند.

a) ماشین کاری یک محفظه با دیواره های مستقیم و قوس دار در گوشه های پایینی.

b) ساختن سطح منحنی که محدب یا مقعر باشد.

نکته:

تراش با کناره های نوک تیغه فرز در هر کجا که ممکن باشد، برتراش با نوک تیغه فرز ترجیح دارد.

تیغه فرزهای مخروطی در مواقع زیر مورد استفاده قرار می گیرند.

a) ماشین کاری یک محفظه با دیواره های منحنی و قوس کوچک در کف.

b) ماشین کاری یک محفظه با دیواره های زاویه دار و قوس کوچک در گوشه های کف محفظه.

c) ساختن گوشه هایی با قوس کوچک، بین دیواره های عمو یا زاویه دار. برای این کار لازم است که تیغه فرز نسبت به قطعه کار زاویه داشته باشد. این کار به دو صورت امکان پذیر است، با کج کردن قطعه کار یا استفاده از محور فرز گیری که بتواند تحت زاویه دلخواه قرار گیرد.

انتخاب سوزنهای کپی

اطلاعات کلی

سوزن کپی که روی کله گی کپی هیدرولیکی سوار می شود، حرکات ماشین را بوسیله اثر گذاشتن روی سوپاپی که در کله گی کپی هیرولیکی قرار دارد کنترل می کند. سوپاپ بوسیله حرکاتی که الگو به سوزن کپی می دهد بکار می افتد.

ماشینهای کپی الکتریکی با تماس الکتریکی که از حرکت سوزن کپی جاصل می شود کار می کند. این حرکت انحنا سوزن کپی نامیده می شود.

بخاطر وجود انحنا سوزن کپی باید ، با بزرگترین قطر سوزن کپی از قطر تیغه فرز به اندازه دو برابر انحنا زاویه از مرکز، انحنا سوزن کپی را جبران کرد.

مقدار انحنا بوسیله این دو عامل تامین می شود.

1-طول سوزن کپی.

2-سرعت برش.

صنعت کاران معمولا مقار اضافی قطرسوزن کپی را تخمین می زنند ولی روش صحیح آن است که با استفاده از محاسبات دقیق انجام کار را آسانتر کنیم.

برای خشن کاری مقداربیشتری تفاوت اندازه باید قائل شد، فرمولی که مورد استفاده قرار می گیرد از این قرار است:

D = d + 26 + 2A

وقتی که:

=D قطر سوزن رد یاب برای خشن کاری.

d = قطر تیغه فرز.

s = مقدار باقی مانده برای پرداخت کاری.

A = تفاوت اندازه برای انحنا ردیاب.

روش کار

هنگام طرح ریزی روش کار کردن روی یک قطعه کار تنظیم شده چد نکته باید مورد توجه قرارگیرد.

1- اندازه قطعه کار

ممکن است لازم شود قطعه کار را به دلایل زیر بزرگتر از اندازه در نظر بگیریم:

a) خطاهای فرز کاری

b) دگرگونی تنشها

c) انجام گرفتن پرداخت کاری روی یک ماشین دیگر.

نکته:

مقدار تفاوت اندازه بستگی دارد به :

1-خود کار 2-دقت کار

2- جهت برش

در فرز گاری خطی هر جا که امکان داشت قطعه کار را طوری تنظیم کنید که فرز کاری در جهتی انجام شود که بلند ترین خط برش در هر حرکت ایجاد شود.

نکته:

1-در اشکالی بی قائده از تکمه حرکت کوتاه برای برگشت ردیاب استفاده کنید.

2-در مواردی که با الگویی از جنس نرم کار می کنید بهتر است از یک صفحه روکش استفاده کنید تا از پخ شدن لبه های الگو جلو گیری کند.

3- مبنا ها

برای قطعه کار و الگو، داشتن مبناهای مشترک لازم است. اگر امکان داشت مبناها را طوری تعیین کنید که بعد از ماشین کاری هم قابل رویت باشند. مبنا ها معمولا خطوط، سطوح و سوراخها هستند.

4-روش براده برداری

برای اینکه مطمئن شوید موثرترین روش براده برداری را انتخاب کرده اید لازم است که به موارد زیر عمل کنید:

a) بیشترین استفاده را از تیغه فرزهای بزرگ بکنید.

b) از روش های مرسوم خشن کاری استفاده کنید، کار کردن روی ماشینی ارجهیت دارد که تغییر فرم قطعه کار را سریعتر انجام دهد. خواه کار روی ماشین فرز یا ماشینهای دیگر، انجام شود.

c) دفعات برش

دفعات لازم برش به عوامل زیر بستگی دارد:

1-مقدار ماده ای که باید براده برداری شود.

2-اندازه تیغه فرز.

3-حالت و نوع مواد.

4-نوع پرداخت کاری.

برای اشکال با قائده اینطور معمول است که پرداخت کاری را پس از خشن کاری انجام دهیم.

به هر حالت ممکن است لازم شود برشهای اضافی نیز بر اساس فرم قطعه کار داشته باشیم.

5- مقدار فلزی که باید ماشین کاری شود

لازم است قابلیت کار کردن تیغه فرز و سوزن را برای اتمام انجام کار مورد نظر چک کنیم، چک کردن مخصوصا موقعی انجام می شود که مقدار زیادی کار باید انجام گیرد و مجبور شویم که تیغه فرز را تعویض کنیم.

6-قرار گیری قطعه کار و الگو

در قرار گیری قظعه کار و الگو لازم است که موارد زیر را چک کنید:

a) آنها در محدوده میدان عمل کپی ماشین قرار کرفته باشند.

b) تیغه فرز و سوزن کپی نسبت به هم دقیقا تنظیم شده باشند.

تعیین نحوه عمل کپی کردن

تعیین روش کپی کردن صحیح به چند عامل بستگی دارد. اطلاعاتی که در زیر داده می شود به ما نشان می دهد از کدام روش چه موقع استفاده کنیم.

1- فرز کاری خطی

در فرز کاری خطی ممکن است وقتی تیغه فرز در صفحه افقی در خط راست حرکت می کند در همان حین ارتفاع تیغه فرز تغییر پیدا کند.

از این روش وقتی استفاده می شودکه:

a) فرز کاری به فرم یک تیغه فرز.

b) فرز کاری با نوک یک تیغهفرز نوک کروی.

c) فرز کردن یک فرم قوس دار بدون اینکه قبلا خشن کاری کنیم.

2-فرز کاری پروفیلی

در فرز کاری پروفیلی ارتفاع تیغه فرز در هنگامی که تیغه فرز در صفحه افقی در حال حرکت است ثابت می ماند.

از این روش ممکن است وقتی استفاده شود که:

a) فرزکاری با کناره های تیغه فرز .

b) فرز کاری با کناره های یک تیغه فرز نوک کروی.

قرارگیری و بستن الگو

1- الگو را چک کنید تا مطمئن شوید مبناهای(خطوط، سطوح، سوراخها) لازم بطور مناسب ایجاد شده است.

2- الگو را چک کنید تا سطحی صاف و بدون زدگی داشته باشد.

نکته:

بستن الگو روی سطح ناصاف ممکن است الگو را کج کند.

3- سطح میز را تمیز کنید.

4- الگو را بطور شل به میز ببندید.

نکته:

1)الگوو قطعه کاررا در محدوده میدان عمل کپی ماشین نصب کنید.

2)جایی که سطوح مبنا وجود دارند با قرار دادن صفحه تنظیم در شیار T شکل میز موقعیت الگو را تنظیم کنید.

5- با استفاده از وسایل زیر در یک خط قرار گرفتن(تنظیم شدن) محورهای طولی و عرضی را چک کنید:

a) یک ساعت اندازه گیر برای سطوح مبنا یا،

b) یک سوزن کپی نوک دار برای خطوط مبنا،

6- موقعیت الگو را همانطور که لازم است تنظیم کنید.

7- روبنده ها را محکم کنید.

8- مبنا ها را دوباره چک کنید.

نکته:

موقعه استفاده از سوزن کپی نوک دار:

a) مطمئن شوید که نوک سوزن کپی موقعه تیز شدن کاملا در مرکز خط محوری میله قرار گرفته.

b) سوزن کپی را در انتهای یکی از خطوط کشیده شده، روی الگو قرار دهید.

c) میز ماشین را بالا ببرید تا اینکه نوک سوزن در روی سطح الگو اثر بگذارد. اگر لازم بود از یک ذره بین برای چک کردن استفاده کنید.

d) عملیات بالا را برای انتهای دیگر خط مورد نظر انجام دهید و الگو را به صورت لازم تنظیم کنید.

e) روبنده ها را محکم کنید.

قرار گیری و بستن قطعه کار

1- قطعه کار را تمیز و پلیسه گیری کنید.

نکته:

قبل از اینکه قطعه کار را سوار کنید تمام سطوح قطعه کار باید بطور ایده آل ماشین کاری شوند.

2- صحت مبنا ها را در الگو چک کنید.

نکته:

ممکن است خطوط مرکزی و اندازه های خارجی نیز روی قطعه کار کشیده شوند.

3- میز ماشین را تمیز کنید.

4- قطعه کار را بطور شل در محدوده میدان عمل کپی کردن ماشین ببندید.

5- قطعه کار را بطور تقریبی با الگو دریک خط قرار دهید. از همان روش تنظیم کردن استفاده کنید.

نکته:

مطمئن شوید در یک جهت مشابه قرار داده شده اند.

6- روبنده ها را محکم کنید.

7- مبنا ها را دوباره چک کنید.

نکته:

موقعه قرار گیری قطعه کار و الگو باید حدود عملیات دستگاه کپی را در نظر داشت.

در یک خط قرار دادن(تنظیم کردن) قطعه کار و الگو

1- با استفاده از خطوط مبنا

a) دو سوزن کپی نوک دار را انتخاب و در نگهدارنده سوزن کپی و محور فرز گیر سوار کنید.

b) ماشین را تنظیم کنید تا اینکه سوزن ها بالای قطعه کار و الگو قرار گیرند.

c) ماشین را طوری تنظیم کنید تا سوزنی که در محور فرز گیر قرار کرفته روی انتهای خط مبنای طولی قرار گیرد.

e) میز را حرکت دهید تا سوزن ها به انتهای دیگر خط مورد نظر برسند.

f) امتحان کنید که موقعیت سوزن ها برابر باشد.

g) همین عملیات را برای خط مبنای عرضی انجام دهید.

نکته:

اگر حرکت کله گی ردیاب کافی نبود معمولا حرکت دادن الگو نسبت به قطعه کار آسانتر است.

h) در انتها روبنده هارا محکم کنید و در یک خط بودن الگو و قطعه کار را دوباره امتحان کنید.

i) سوزن ها را با تیغه فرز و سوزن ردیاب تعویض کنید.

2-استفاده از سطوح مبنا

a) دوسوزن کپی را انتخاب و در نگهدارنده سوزن ردیاب و محور فرز گیر سوار کنید.

نکته:

برای سوزن کپی که در نگهدارنده سوزن ردیاب قرار می گیرد انحنا سوزن ردیاب را درنظر بگیرد.

b) ماشین را آنچنان تنظیم کنید که سوزنهای مجاور انتهای یکی از سطوح مبنا ی طولی قطعه کار و الگو قرار گیرند.

c) با استفاده از فیلر سوزن ها را در مقابل سطح مبنای مربوط به خود تنظیم کنید.

e) با استفاده از همین روش سطوح مبنای عرضی را نیز تنظیم کنید.

f) رو بنده ها را محکم کنید و در یک خط قرار داشتن قطعه کار و الگو را دوباره چک کنید.

g) سوزن های کپی را با تیغه فرز و سوزن رد یاب مناسب تعویض کنید.

تنظیم ارتفاع سوزن گپی و تیغه فرز

1- سوزن ردیاب را در نگهدارنده سوزن ردیاب سوارکنید و تیغه فرز را ببندید.

نکته:

مطمئن شوید که سوزن ردیاب فقط به اندازه ای بیرون آمده که به عمیق ترین نقطه الگو برسد.

2- تیغه فرز و سوزن ردیاب را آنچنان تنظیم کنید که نوک سوزن تقریبا 3 میلیمتر از نوک تیغه فرز پایین تر باشد.

3- سیستم کنترل ردیاب را روشن کنید.

4- کله گی ردیاب را بوسیله نیروی خودش پایین بیاورید تا اینکه سوزن ردیاب با سطح الگو مماس شود.

5- تیغه فرز را پایین بیاورید تاروی فیلری که روی قطعه کار گذاشته اید قرار گیرد.

6- ساعت اندازه گیر کله گی ردیاب را روی صفر تنظیم کنید.

7- فیلر را از زیر تیغه فرز بردارید.

8- کله گی تیغه فرز را به اندازه ضخامت فیلر پایین بیاورید.

9- دستگاه کنترل عمق را روی پایین ترین حالت تنظیم کنید.

کنترل کننده عمق

بیشتر ماشینها کپی بوسیله ای برای کنترل عمق مجهز هستند. این کنترل کننده می تواند طوری تنظیم شود که سوزن کپی را در حد معینی نگهدارد. اگر بخواهیم وقتی که سوزن کپی دیواره عمودی را بطرف پایین طی می کند، از حدمعینی پایین تر نرود می توانیم کنترل کننده عمق را طوری تنظیم کنیم که سوزن کپی و در نتیجه تیغه فرز در صفحه افقی در هر ارتفاعی بطور آزاد حرکت کند.

روش براده برداری

لازم است برای هر شکل نحوه عملیات براده برداری را مشخص کنید. ممکن است برای ساختن یک شکل لازم شود آنرا به چند شکل مجزا تقسیم کنید. این کار ممکن است در چند مقطع و با عملیات مختلف انجام شود.

برای مثال نشان داده شده، روش براده برداری این چنین خواهد بود:

1- باروش مرسوم قطعه کار را آماده کنید.

2- خشن تراشی فرم مورد نظر با کپی کردن از فرم الگو.

a) یک مقطع 90درجه از قسمت استوانه ای شکل خشن تراشی کنید.

b) برای طرف مقابل تکرار کنید.

c) 90 درجه از قوس جلویی را خشن تراشی کنید.

d) برای طرف مقابل تکرار کنید.

e) شکل مخروطی روی شانه قطعه کار را خشن تراشی کنید.

3- آنچنان که لازم است فرم مورد نظر رانیمه پرداخت کاری و پرداخت کاری نهایی کنید.

فرز کاری کپی

ساخت الگو با ابعاد اصلی و با مقیاس

اطلاعات کلی

ساختن الگو ها معمولا وظیفه یک فرد متخصص است اما ممکن است لازم شود که شخص ماشین کار خودش یک الکو بسازد.

الگو ها از مواد گوناگون ساخته می شوند، انتخاب مواد به عوامل زیر بستگی دارد:

a)اندازه الگو.

b)اندازه جزئیات ظریف الگو.

c)دقت لازم برای کار تمام شده.

d)دفعات استفاده از الگو.

نکته:

موقع ساختن الگو های (مدلها) ریختگری از مواد جدا کننده استفاده کنید تا از چسبیدن آن به قالب جلوگیری شود.

قالب گیری مدل ها از روی نمونه

یک مدل اولیه که شامل اجزا تشکیل دهنده لازم باشد ممکن است با قالب گیری ساخته شود. بعضی اوقات ممکن است این مدل برای ساختن الگوهای فرز کپی مبنا قرار گیرد. تفاوت اندازه برای انقباض و خطای قالب گیری با استفاده از خارج از اندازه اصلی گرفتن تیغه فرز یا سوزن کپی ایجاد می شود.

1- قلب گیری از یک نمونه نصفه با کف صاف:

a) نمونه را به تخته پایه بچسبانید یا پیچ کنید.

b) با میخ کردن تخته هایی به هم، که نسبت به الگو ارتفاع مناسبی داشته باشند به دور الگو یک قاب درست کنید.

c) ترک ها و درزها را با بتانه پر کنید و بعد سمباده بزنید.

d) روی تمام سطوحی که با قالب تماس دارند مواد جدا کننده بمالید.

e) مواد قالب گیری را طبق اصول صحیح آماده کنید و درجه را پر کنید.

نکته:

اگر موادی دارای خاصیت انقباض شدید هستند، درجه باید گاه به گاه کج شود.

f) وقتی مواد کمی خودشان را گرفتند، درجه را به حالت افقی برگردانید.

g) مواد که کاملا ثفت شدند درجه را بردارید.

نکته:

برای دانستن زمان انجماد(مدت لازم برای منجمد شدن) به کتاب راهنمای مربوطه رجوع کنید.

2-قالب گیری از روی شکل یک تکه:

a) یک پایه مناسب که بوسیله پین هایی مدل را در موقعیت مناسب نگه دارد تهیه کنید.

نکته:

خط نیمه مدل باید کاملا افقی قرار گیرد.

b) یک قاب، هم سطح خط نیمه به دور مدل بسازید.

c) مواد جدا کننده را به تمام قسمتهایی که با مواد قالب گیری تماس دارند بمالید.

d) مواد قالب گیری را تا سطح لازم بریزید.

نکته:

دقت زیادی باید برای صاف کردن سطح روی قالب بعمل بیاورید تا خط نیمه دقیقی داشته باشیم.

e) اجازه دهید تا مواد قالب گیری جامد شود و در سطح قالب قرار گیرد.

f) قالب دیگری روی قالب قبلی بسازید تا مدل کاملا تحت پوشش قرار گیرد. سپس قسمتهایی که با مواد قالب گیری تماس دارد به مواد جدا کننده آغشته کنید.

g) نیمه بالایی مدل را قالب گیری و سطح رویی را صاف کنید.

h) وقتی مواد کاملا منجمد شد اول قالبها را جدا کنید، بعد دو نیمه قالب را از هم جدا کنید.

i) مبناهای لازم را ماشین کاری یا علامت گذاری کنید.

3-قالب گیری از روی مدلی با خطوط جدا کننده بی قائده:

a)یک قطعه چوب سخت به اندازه مناسب برای ساختن خط اتصال دو نیمه قالب انتخاب کنید.

b) قطعه چوب و مدل را روی یک ماشین پانتوگراف، روی میز قطعه کار و میز الگو سوار کنید.

c) سوزن کپی مناسب را انتخاب و سوار کنید.

d) قطعه چوب و مدل را باروش مناسب در یک خط قرار دهید و به میز ها محکم کنید.

e) از فرم مدل پیروی کنید و روی قطعه چوب یک سری نقطه بگذارید

نکته:

علامت گذاری یک شابلن به همین روش نیز سود مند می باشد.

f) قطعه چوب را طبق علامت گذاری ببرید و با دست سوهان کاری کنید. فرم بدست آمده را مکررا با شابلن انتخاب شده امتحان کنید.

g) برای ساختن خط اتصال دو نیمه یک باریکه از همان فرم روی قطعه چوب ببرید.

h) باریکه چوب الگو را روی قطعه ای به شکل لازم سوار کنید و از یک بستر خمیری برای تنظیم ارتفاع باریکه چوب الگو استفاده کنید.

i) قالب مناسبی درست کنید و قالب کیری را بطور مناسب انجام دهید.

j) مطمئن شوید که تمام مبناهای لازم بروی مدل علامت گذاری یا ماشین کاری شود.

پیچهای قالب در آور

وقتی که قالب دارای نقوش عمیق باشد ممکن است لازم شود که از پینهای قالب در آور برای اینکه قالب هنگام در آوردن صدمه نبیند استفاده شود.

ساختن مدلها

وقتی مدلی بدون کمک گرفتن از مدل اولیه باید ساخته شود، میتوان اشکال مدلها که هر کدام از یک سری اشکال مختلف ساخته می شود. جداگانه از چوب ساخته و بعد بوسیله چسب زدن به هم وصل کرد.

استوانه ها، کره ها، مخروطها و قسمتهای اصلی باید بطور جداگانه ساخته شوند و در آخر به هم وصل شوند.

مثال:

برای ساختن مدل نشان داده شده ، باچوب:

a) قسمت مکعب شکل وسط مدل را بسازید بطوری که دارای اندازه زاویه صحیح باشد، قوس گوشه ها را در بیاورید.

b) قطعه مکعب شکل را در چهار نظام ماشین تراش ببندید و برآمدگی رویش را بتراشید.

c) نیم کره را به شعاع صحیح بتراشید.

d) استوانه مخروطی شکل را بتراشید.

e) نیم کره را در مسیری بتراشی که بتواند با کنار مکعب ساخته شده بخوبی جفت شود.

f) استوانه مخروطی شکل را از محل مناسب طوری ببرید که بخوبی با مکعب جفت شود.

g) روی یک صفحه صاف قطعات ساخته شده را به هم وصل کنید.

h) محل های اتصال را در صورت لزوم با بتانه پر کنید و مدل را سمباده بزنید.

i) یک مدل دو لنکه ای ممکن است از روی یک الگوی چوبی ساخته شود یا اگر لازم باشد از روی یک جفت قالب.

دستگاه مدل سازی

بعضی از ماشین تراشهای پانتوگراف به دستگاه مدل سازی نیز مجهز به هستند که این دستگاه میتواند انواع بسیار مختلفی از اشکال را بسازد.

این دستگاه روی کشویی ماشین سوار می شود و هدایت مسیر حرکت تیغه فرز را به فرم محدب یا مقعر در صفحه افقی یا عمودی و یا خطوط مستقیم در هر زاویه ای که تنظیم شود انجام می دهد.

1- با سوار کردن دستگاه بطور عمودی فرم های استوانه ای محدب یا مقعر را می توان فرز کرد.

2- بوسیله سوار کردن دستگاه بطور افقی، می توان استوانه هایی در محور عمودی فرز کرد.

3- بوسیله سوار کردن دستگاه در زوایای مختلف، می توان فرم های بیضی شکل یا زاوی دار را فرز کرد.

ساختن اشکال بی قائده با استفاده از اندازه های نقشه

معمولا ساختن مدلی که بصورت یک شکل منظم هندسی یا یک سری از اشکال ساده نیست با استفاده از مقطع دادن همه ابعد با فواصل منظم در طول شکل مورد نظر صورت می گیرد. غلبا نقشه بصورت مختصاتی که از خطوط مبنای معین گرفته شده اندازه گذاری می شود.

برای مثال نشان داده شده:

هر مقطع را ازورق مناسب به عرضی برابر با فاصله گام مقطع دادن ها بسازید. اندازه گذاری کنید و بدقت به شکل مورد نظر ببرید. به وسیله چسب زدن قطعات را به هم وصل کنید فرم نهایی را با صاف کردن پله ها طوری با هم ترکیب کنید که یک که یک منحنی متوالی و یک دست بوجود آید. این نمونه ها ممکن است بعدا برای کپی کردن یک فرم یک سمبه و یا قلب گیری یک محفظه با شکل مشابه مورد استفاده قرار گیرد.

را دیگر ساختن یک سری از شابلنهای فلزی است ک به منظور چک کردن شکل مورد نظر در مراحل لازم، حین ساخت یا موقع فرز کاری کپی در نقاط مختلف قطعه کار بکار می رود.

نکته:

مدل برای جزئیات ظریف در نشان های نقش دار ویا اشکال دیکر، معمولا از چند لایه برای بدست آمدن نقش لازم ساخته و اغلب تا چهار برابر اندازه اصلی ساخته می شود.

ممکن است خود اشکال نیز از دو یا چند لایه روی هم یا فرو رفته تشکیل شده باشند که می توان آنها را جداگانه روی ماشین های ابزار ساخت و یا بوسیله دست با دقت زیاد از ورق برنج برید.

با روی هم سوار کردن این اشکال می توانید ودل مورد نظر را بسازید و بعد روی یک ماشین فرز پانتوگراف با تنظیم نسبت حرکت لازم، مدل را از فولاد بسازید. ممکن است فرم مورد نظر را به روی یک سطح منحنی از روی الگوی صاف کپی کرد.

جزئیات ظریف مثل گلبرگها و برگهای گل در کارهای زینتی باید با استفاده از ابزار حکاکی دستی به مدل اضافه شود.که این کار به مهارت و هنر مندی زیادی محتاج است.

بر عکس کردن الگو ممکن است با قالب گیری در صمغ اپکسید انجام شود تا مثل یکمدل مورد استفاده قرار گیرد.

قالب سازی دستی

اهداف در قالب سازی دستی:

اعمالی که در قالب سازی دستی ثورت می گیرند عبارتند از :

1- امتحان اندازه های ماشین کاری شده .

2- پرداخت کاری با استفاده از ماشین کاری با استفاده از:

شابرها، ابزار های سنگ دستیف سوهانها، قلم ها، سمبه ها، سنگ های سمباده دستی، پاچه های سمباده، کاغذ های سمباده، پودر های سمباده و خمیر های سمباده.

این وسایل انجام کارهای زیر را ممکن می کنند:

a) از بین بردن اثرا ت ماشین کاری و ابزار ها.

b) پخ زدن گوشها.

c) به اندازه رساندن محفظه ها سایر اشکال و قطعات بریده شده.

3- امتحان کردن جزئیات قطعه کار با استفاده از شابلنهای قوس و سایر وسایل اندازه گیری.

4- برداشتن اثر مدل و یا قالب ها برای بازدید با چشم با اندازه گیری.

5- جفت و سوار کردن تمام قسمتهای یک قالب.

نکته:

در این حالت عملیات ماشین کاری تمام شده اند.

6-چک کردن کامل قالب سوار شده برای مطمئن شدن از اینکه:

a) تمام کارهای لازم انجام شده.

b) ساده شدن عملیات.

c) شناسایی و آماده سازی ابزار مورد لزوم.

d) مشخص شدن روش صحیح تی زشدن ابزار.

e) اثر هر جریان سرد یا گرم کننده.

7-اصلاح و تعمیر کردن قالبها و الگو ها بر حسب محصول مورد نیاز با نقشه .

ابزار وابسته به قالب سازی

1-قلم های شیار و قلم های حکاکی دستی:

a) قلم های شیار در انواع و اندازه های گوناگونی در دست رس هستند، لبه برنده آنها شبیه اسکنه است.

ممکن است در مواقع لازم با اصلاح کردن یک سوهان کهنه قلم مورد نیاز را ساخت.

b) آنها استفاده می شوند:

1-برای تمیز کردن گوشه های تیز و قوسهایی با شعاع کوچک.

2-برای برش سطوحی که خارج از دسترس ابزار بزرگ است.

3-برای کنده کاری.

2- ماشین سنگ زنی دستی:

a) ماشین های سنگ زنی دستی، ابزارهای برقی یا بادی هستند که قابل حمل و نقل می باشند.این ماشین ها به انواع گوناگونی تقسیم می شوند که این تقسیمات براساس سرعت گردش محور، فشاری که هنگام کار به دستگاه وارد می شوند و قطر محور ابزار گیر است.

b) ماشین های سنگ زنی دستی به این صورت ها موجودند:

1-با طوقچه گردنده ابزار گیر ، معمولا در نوع بادی.

2-با محور گردنده ابزار گیر معمولا در نوع الکتریکی.

نکته:

تنوع ابزار ها در قالب سازی باعث شده این ماشین که دارای انواع بسیار مختلفی از ابزار برنده هستند برای قالب سازی بسیار سودمند باشد.

c) ابزار برش برای ماشین سنگ زنی دستی.

سه نوع ابزار برش مورد استفاده قرار می گیرند:

1-سوهان گردنده که ساختمان دندانه هایش ماشابه سوهان های دستی می باشد.

2-برقو های ساینده که دارای یک سری شیار بعنوان لبه های برنده می باشند.

3-چرخهای سمباده که قابل دسترس در انواع گوناگونی از لحاظ سختی می باشند.

ابزار برش از لحاظ قطر دارای انواع مختلفی هستند. چرخ سمباده ها در اشکال مختلفی قابل دسترسی هستند.

مثل: استوانه ای، مخروطی، کروی، استوانه ای با سر محدب، بشقابی یا تخم مرغی و اشکال دیگر.

d) آماده کردن ماشین سنگ زنی دستی:

1-ابزار برش مناسب را انتخاب کنید و سالم بودنش را چک کنید.

2-ماشین سنگ زنی را انتخاب و قابل استفاده بودنش را در نظر داشته باشند.

ایمنی

وقتی ایمنی در سنگ زنی مورد نظر باشد باید حتما عینک ایمنی زد، مطمئن شوید که طوقچه ابزار گیر اندازه متناسبی با محور ابزار برش دارد.

مطمئن شوید طول محور ابزار برش که هز طوقچه ابزار گیر بیرون آمده زیاد نباشد.

خط نیرو را چک کنید که آسیب ندیده باشد.

مطمدن شوید که سرعت چرخ در حد لازم است.

c) سوار کردن ابزار برش روی ماشی سنگ.

A) طوقچه گردنده ابزار گیر:

1-مهره طوقچه را شل کنید.

2-محور ابزار برش را تا آخرین حد به میان طوقچه کنید.

3-مهره طوقچه را سفت کنید.

4-امتحان کنید که حالت چرخش محور صحیح است(در کمترین سرعت).

B) نوع محور گردنده ابزار گیر:

1-مهره نگهدارنده و فلانش ها را بردارید و تمیز کنید.

2-فلانش و واشر تراکم پذیر و سپس چرخ سمباده را روی محور قرار دهید.

3-یک واشر تراکم پذیر و فلانش دیگر بگذاریدسپس پیچ نگهدارنده را سفت کنید.

4-چرخ سنگ را تمیز کنید تا صحیح بچرخد و دارای شکل و اندازه لازم شود.

ایمنی

هنگام استفاده از فلانش برای گرفتن چرخ سنگ همیشه مطمئن شوید که. واشر های تراکم پذیر رابین آنها و چرخ سنگ قرار داده اید.

f)تیز کردن سنگ سمباده ها.

1-سنگ سمباده را تیز کنید تا مطمئن شوید که لنگی ندارد.

2-سنگ سمباده را به فرم دلخواه تیز کنید.

نکته:

بطور متناوب ذراتی که روی سنگ تیز کن نشسته پاک کنید.

ایمنی هنگام سنگ زنی

1-عینک ایمنی باید زده شود.

2-با استفاده از یک سپر بقیه افراد را از جرقه ها حفظ کنید.

3-صبر کنید ماشین سنگ از چرخش بیافتد، قبل از اینکه آنرا بکنار بگذارید.

4-وقتی که کار تمام شدمنبع قدرت ماشین زنی سنگ را خاموش کنید.

3-سوهانهای مخصوص.

a) سوهانهای سوزنی: سوهان های سوزنی دارای دسته آج دارو طولی در حدود 10 الی 20 سانتیمتر می باشند، آنها دارای آجی ظریف تر از سوهان های استانداردهستند و در سوهان کاری های دقیق و نهایی مورد استفاده قرار می گیرند.

انواع سوهانهای سوزنی

1-تخت

این سوهان دارای مقطع مستطیل منظم در پهنا و قطر یکسان و موازی می باشند.

سطوح- با آج ضربدری

لبه ها- یک لبه با آج یکطرفه و لبه دیگر بدون آج.

گاهی هم هر دو لبه آج دار است.

2-شیار

این نوع سوهان دارای مقطع لوزی منظم، در پهنای یکسان و موازی می باشد.

سطوح- همه سطوح دارای آج ضربدری می باشد.

3-هلالی

باسطح مقطع عدسی که در پهنا به طرف جلو باریک می شود.

سطوح- آج ضربدری

4-گرد

با سطح مقطع گرد که به طرف جلو باریک شونده می شود.

پیرامون- آج ضربدری

نکته:

اشکال دیگری که موجود می باشند دارای فرمی شبیه به همین نمونه های کلی میباشند که کاری مشابه انجام می دهند.

b)سوهان های خمیده یا دوسر

ابزار های دو سره ای که از 15 تا 20 ساتیمتر طول دارند درجه ظرافت آج مشابه ای با سوهان های سوزنی دارن، این ابزار در اشکال، سطح مقطع ها و زوایای بسیار گوناگونی در دسترس می باشند.

گاهی اوقات لازم می شود که برای کار مخصوصی یک سوهان خمیده بسازیم.این کار با استفاده از یک سوهان با سطح مقطع مناسب انجام پذیر است.

سوهان های خمیده عمدتا به عنوان ابزار پرداخت کاری در سطوح غیر قابل دسترس قالب ها بکار می رود.

مثل: محفظه ها، گوشه های تیز، قوس های کوچک و تو رفتگی های نا پیدا.

در شکل سوهان کاری مستقیم با یک سوهان دو سر زاویه دار، برکف یک محفظه نشان داده شده است.

پرداخت کاری سطوح

انواع گوناگون قالبها درجه دقت و پرداخت کاری مختلفی لازم دارند. نکات زیر روش انجام کارهای لازم را بیان می کند، البته ممکن است برای بعضی از قالب های مخصوص این روش ها کاربردی نداشته باشد.

1- برای مطمئن شدن از اینکه قالب کار خود را به خوبی انجام خواهد داد و جزئیات به کیفیت لازم ساخته شده اند، باید سطوحی با پرداخت مناسب تولید کنیم.

عواملی که برای این کار باید مورد توجه قرار گیرند عبارتند از:

a) اجزای قالب ها بخوبی از هم جدا شوند.

b) پرداخت کاری لازم روی اجزای تشکیل دهنده شده باشد.

c) در قالبهای تزریقی پلاستیک و فلزات ، داخل مجراهای جریان مواد و قالب های معمولی سطوح بخوبی پرداخت کاری شده باشند.

2- شیوه عملکرد پرداخت کاری قالب سازی بایدبر اساس عوامل زیر باشد:

a) سطح پرداخت شده مورد نیاز.

b) سختی مواد.

c) حالت قبلی سطحی که باید پرداخت کاری شود.

مواد و سنگ های پرداخت کاری

1-سنگهای دستی:

در انواع گوناگون از لحاظ شکل، اندازه و درجه سختی در دسترس می باشند.

عمومی ترین آنها در جدول زیر نشان داده شده اند:

2-پارچه سمباده:

دارای دانه بندی درشت می باشد و عموما با دانه بندی بسیار خشن تا دانه بندی نرم در دسترس است.

3-کاغذ سمباده:

دارای دانه بندی نرم تر از سمباده های پارچه ای می باشد و با دانه بندی خشن، متوسط و نرم، در دسترس است.

4-پودر سمباده:

دانه بندی مشابه ای با کاغذ سمباده دارد. برای پولیش محفظه ها هنگامی که با کاغذ سمباده امکان نداشته باشد مورد استفاده قرار می گیرد.

5-خمیر سمباده:

a) اکسید آلو مینیوم، معمولا در انواع خشن ، متوسط ونرم دانه بندی شده.

b) خمیر الماس، با اختلافهای هزارم اینچی از زبر تا خیلی نرم دانه بندی شده.

پرداخت کاری دستی یک محفظه

1-اندازه گیری تفاوت اندازه باقی مانده برای پرداخت کاری:

a) محفظه را پاک کنید.

b) اندازه های لازم را چک کنید.

c) تفاوت اندازه پرداخت کاری را تعیین کنید.

2-قالب را روی میز یا درگیره بطور استوار و محکم قرار دهید.

3-روش براده برداری را تامین کنید.

روش را با توجه به عوامل زیر انتخاب کنید:

1-مقدار فلزی که باید برداشته شود.

2-نوع و حالت فلز مورد نظر.

3-پیچیدگی عملیات.

نکته:

محفظه معمولا تا آنجا که ممکن است با ماشین پرداخت کاری می شود.

اگر عملیات پرداخت کاری با استفاده از ماشین سنگ زنی دستی انجام می شود.

نزدیک شدن به اندازه و فرم نهایی عموما بوسیله ابزار دستی انجام می شود.

4-استفاده از ماشین سنگ زنی دستی:

a) چرخ سنک، سوهان گردنده و یا برقو مناسب را انتخاب و با روش صحیح انتخاب کنید.

نکته:

وقتی از سنگ سمباده استفاده می کنید لنگی آنرا بگیرید و به شکل دلخواه تیز کنید.

ایمنی هنگام سنگ زنی

1-عینک ایمنی را باید زد.

2-با استفاده از یک سپر بقیه افراد را از جرقه حفظ کنید.

3-سبر کنید ماشین سنگ از چرخش بایستد، قبل از آنکه آنرا بکنار بگذارید.

4-وقتی کار تمام شد منبع قدرت ماشین سنگ را خاموش کنید.

b) ماشین را روشن کنید و محکم نگهدارید.

5-سنگ زدن محفظه تا عمق مناسب.

a) سنگ زنی را به روی کف محفظه شروع کنید، بنرمی با ماشین سنگ بروی سطوح مورد نظر کار کنید و با به عقب و جلو بردن ماشین نوک موجهای پدید آمده از ماشین کاری را بسائید.

نکته:

از براده برداری مرحله به مرحله برای رسیدن به حالت دلخوا استفاده کنید.

b) عمق محفظه را چک کنید.

c) این روش را ادامه دهید تا به حالت دلخواه دست یابید.

6-سنگ زدن دیواره محفظه.

a) قالب را طوری قرار دهید که برای سنگ زدن دیواره ها مناسب باشد.

b) ماشین را روشن کنید و کار را شروع کنید.

c) زاویه شیب قالب را با دقت مخصوص بارها اندازه گیری کنید.

7-سوهان زدن محفظه تا اندازه لازم.

a) محفظه را پاک و چربی گیری کنید.

b) ابعاد ماشین کاری شده را چک کنید.

c) با استفاده از سوهان مناسب کف محفظه را سوهان کاری کنید، دقت کنید که از فرم ماشین کاری موجود پیروی کنید.

مواظب باشیذ که باعث پدید آمدن گودی نشوید.

d) دیواره های محفظه را با توجه به موضوعات زیر سوهان کاری کنید.

لبه ها راپخ نکنید.

به سطح کف آسیب نرسانید.

مواظب باشید که دیواره های چسبیده به کف را با کنار سوهان سائید.

زاویه شیب لازم را حفظ کنید.

سوهان کاری را مطابق طرح به پایان برسانید.

نکته:

طی مدت سوهان کاری مکررا اندازه ها را چک کنید.

8-سنگ زنی محفظه با سنگ دستی .

a) سنگ مناسب کار را انتخاب کنید.

b) سنگ را با قوطه ور ساختن در پارافین یا هر ماده چرب کننده دیگری خیس کنید و توجه داشته باشید که سنگ باید در تمام مدت از مواد چرب کننده خیس باشد. این امر به جلو گیری از تجمع سنگها و خراش دادن سطح کمک می کن و باعث ساخته شدن یک سطح خوب می شود.

c) سنگ زدن را شروع کنید، در مسیر عمود یا مایل بر جهت سوهان کاری.

d) سطح قلب را زود به زود با پارافین پاک کنید تا ذرات سائیده دور شوند و بتوان حالت سطح بدست آمده را چک کرد.

e) در انتها محفظه را با پارافین تمیز و سپس کاملا پاک کنید.

نکته:

اگر محفظه مورد نظر عمیق بود یا فشار اضافی برای سنگ زنی لازم باشد می توان یک فرورفتگی روی سنگ مورد نظر ایجاد کرد تا بتوان از یک تکه چوب برای پرداخت کاری استفاده کرد.

9-از بین بردن اثرا سنگ زنی با استفاده از پارچه سمباده.

a) پارچه با زبری مناسب را انتخاب کنید.

b) پارچه را به چوبی برای سایش بپیچید و دو سر پارچه سمباده را محکم نگهدارید.

c) سائیدن را در جهت عمود یا مایل برجهت اثرات سنگ زنی شروع کنید.

نکته:

در شرایط بخصوص ممکن است که لازم شود از پارچه سمباده با یکی از روش های زیر استفاده شود.

a) قرار دادن انتهای یک نوار پارچه سمباده در شکاف یک محور ، پارچه را بطور محکم دور محور بپیچید و انتهای دیگر را آزاد بگذارید.

b) سوار کردن صفحات پارچه سمباده روی محور گردنده.

در دو حالت فوق محور گردنده روی یک ماشین سنگ دستی سوار می شود و برای از بین بردن اثرات سنگ زنی دستی بکار می رود.

10-پرداخت کردن سطح با کاغذ سمباده.

معمولا در پرداخت کاری با کاغذ سمباده یکی از دو روش زیر اتخاذ می شود.

a) هماننده پارچه سمباده.

b) کاغذ سمباده را همانطور که در شکل نشان داده شده تا بزنید، لبه کاغذ سمباده را به داخل تا بزنید تا در هم گیر کنند و مانع از لیز خوردن کاغذ سمباده روی هم بشود.

نکته:

بغضی از کاغذ های سمباده باید هنگام کار خیس شوند.

11-پرداخت کاری سطح تا درجه صیقلی بالا.

a) گلوله نمدی پرداخت کاری که مناسب با کار باشد انتخاب و روی ماشین سنگ زنی دستی سوار کنید.

b) گلوله نمدی را در میان کار بچرخانید تا از مخلوط پرداخت کاری تمیز استفاده شود.

c) با استفاده از ماشین سنگ زنی در حد اکثر سرعت سطوح لازم را پرداخت کاری کنید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *