چهارشنبه ، ۰۳ مرداد ۱۴۰۳

نمایندگی انحصاری شرکت لامینا سوئیس در ایران

منشور کسب و کار

شرکت پارس‌پایا افزار ایرانیان رویكردهای زیر را در جایگاهِ اساس فعالیت‌های حرفه‌ای خود برگزیده، به اهمیت آن‌ها در بقای حرفه‌ای شركت معتقد است، آن‌ها را میان همكاران خود ترویج می‌كند و به آگاهی مشتریان خود می‌رساند:

  • ما توسعه فعالیت‌های حرفه‌ای و تجاری شركت را تنها زمانی مفید می‌دانیم كه سطح كیفی خدمات حفظ شده و بهبود یابد.
  • مشتریانی را كه از ما كار مطلوب طلب می‌كنند می‌ستاییم؛ مشتریانی كه عمق و جوانب خواسته‌های خود را به‌خوبی درك و مصرانه پی‌گیری می‌كنند.
  • توان و تجربه خود را دراختیار مشتریان‌مان قرار می‌دهیم تا هدف‌گذاری‌ها و تعیین اولویت‌ها با دقتی درخور انجام و تمام خواسته‌های حقیقی مشتری با درستی تعیین و تفهیم شود.
  • مایلیم اعتماد مشتری را به خود جلب كنیم. می‌كوشیم سطح توانایی خود را به او نشان دهیم و اگر درحد قابل قبول بود، از او می‌خواهیم به ما اعتمادكند.