چاپ کردن این صفحه

ابزارهای کار گرم

غلطک های مورد استفاده در آسیاب های میله ای را نمی توان با سرعت هایی بیشتر از 500 متر بر ثانیه استفاده کرد. در محیط های خورنده ی خاص، کبالت را می توان با آلیاژی از کبالت، نیکل و کروم جایگزین کرد.

بدون فلزات سخت زینترشده، سنتز الماس و نیترید بور کیوبیک، زینترینگ PCD و PCBN امکان پذیر نیست. محفظه های تحت فشار و دما بالا از یک قالب و یک پانچ تولید شده از گرید های دوتایی WC-Co تشکیل شده اند.

اتصال های نوسان کننده

استفاده از اتصال های نوسان کننده تولید شده از فلزات سخت زینترشده متداول شده است. علت این مسئله قابلیت اطمینان بالای این بخش ها در شرایط عملیاتی سخت مانند خوردگی، سایش، سرعت بالای چرخش، دما و فشار بالا می باشد. در محیط های خورنده می تواند از گریدهای خاص این ابزارهای برشی استفاده کرد.

در کاربردهایی که نیاز به ایجاد اتصال های نوسان کننده بدون تحمل تافنس وجود دارد، سیلیسیم کاربید می تواند با فلزات سخت زینتر شده،‌ جایگزین شود.

نتیجه گیری

همانگونه که در این مقاله گفته شد، در جاهای مختلف، ترکیبی از خواص استثنایی با توجه به طبیعت کامپوزیت های تولید شده از فلزات سخت زینتر شده دلیلی بر این موضوع است که چرا از این کامپوزیت ها در زمینه های مختلف استفاده می شود. با وجود اینکه 75 سال از کشف این مواد گذشته است، توسعه ی این مواد هنوز هم در حال رشد است. ظهور مواد جدید (سرامیک ها و مواد ابرسخت) نیز موجب نشده تا تحقیقات اصولی و فنی در زمینه ی فلزات سخت زینترشده کاهش یابد. تأکید امروزه بر روی بازده فنی و افزایش عمر مفید این ابزارها و همچنین بازیافت این محصولات است.